Beta
Søket ga 9 treff.
Rødt
2022-12-28 08:11:28

De store kommersielle barnehage-baronene presser ut både offentlige og ideelle barnehager, og sluser milliarder av kroner vekk fra fellesskapet og ned i lomma på eierne. Det vil Rødt få en slutt på. Det er på tide å ta tilbake kontrollen over barnehagene. Enig?\n\n#tatilbakekontrollen #profittfrivelferd

Rødt
2022-12-27 19:09:37

Vi må forvalte og foredle våre viktigste nasjonale ressurser, ikke sløse de vekk. Fisken, olja, krafta må komme fellesskapet til gode. Vi må ta tilbake kontrollen over naturresursene. Enig? \n\n#tatilbakekontrollen

Rødt
2022-12-26 09:03:51

Boligprisene og leia er skyhøye i flere byer. Selv folk med fast jobb og vanlig lønn er nærmest utestengt fra å komme inn på boligmarkedet. Og mange som leier merker nå en kraftig økning i leieprisene. Det er på tide å ta tilbake kontrollen over boligprisene. Enig?\n\n#tatilbakekontrollen #boligpolitikk #boligpriser #boligprisene

Rødt
2022-12-23 17:00:41

⚡ De spinnville strømprisene er en viktig grunn til at flertallet i Norge ikke lenger opplever økonomisk trygghet, og det er helt unødvendig. Fordi de skyldes en politisk bestemt import av skyhøye, utenlandske energipriser. Vi må ta tilbake kontrollen over krafta, vi må ha makspris på strøm. Enig? \n\n#tatilbakekontrollen #strømpris #strømprisen #strømprisene #strømpriser #strømpriskrisa

Rødt
2022-12-22 17:04:24

Vi står midt i en forskjellskrise. I landets største byer vokser matkøene uke for uke. Voksende matkøer viser at velferdsstaten svikter. Folk skal ikke være nødt til å søke hjelp hos frivillige organisasjoner eller på internett via innsamlingssider som Spleis. Vi må ta tilbake kontrollen. Velferdsstaten må stille opp når vi trenger den, med et tilgjengelig NAV, høyere minstesatser på sosiale ytelser og lavere egenandeler i helsevesenet. Vi trenger et sterkere sikkerhetsnett for alle. Enig?\n\n#tatilbakekontrollen #forskjellsnorge #forskjellskrisa

Rødt
2022-12-06 19:08:26

Er det norske folkevalgte eller EU som bør bestemme hva som skal være lov og ikke lov i landet vårt? Bjørnar Moxnes mener vi har noe å lære av hvordan de har gjort det på Island.\n\n#tatilbakekontrollen #kortoppsummert

Rødt
2022-11-28 08:11:39

28. november 1994 sa et flertall i Norge for andre gang nei til EU. Likevel ser vi i dag at EUs energibyrå Acer dikterer kraftpolitikken vår, at EUs fjerde jernbanepakke tvinger oss til å splitte opp og privatisere jernbanen, og at EUs prinsipper om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft har skapt en situasjon der arbeidstakere underbyr hverandre i håp om å få jobb i Norge.\n\nNå er det på tide at våre folkevalgte gjenvinner råderetten over disse viktige politikkområdene. Det er på tide å ta tilbake kontrollen.\n\n#tatilbakekontrollen #neitileu #utaveøs

Rødt
2022-11-21 08:01:38

Strømprisen vår skal ikke bestemmes på en børs. Barnevernsbarn skal ikke legges ut på anbud. EØS skal ikke overkjøre norske lover i arbeidslivet. Det er tid for å ta tilbake kontrollen. Enig?\n\n#tatilbakekontrollen

Rødt
2022-11-14 08:10:05

På tide å ta tilbake kontrollen fra velferdsprofitørene. Enig?\n\n#profittfrivelferd #barnehage #tatilbakekontrollen

Laster...
Laster...