Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
De store kommersielle barnehage-baronene presser ut både offentlige og ideelle barnehager, og sluser milliarder av kroner vekk fra fellesskapet og ned i lomma på eierne. Det vil Rødt få en slutt på. Det er på tide å ta tilbake kontrollen over barnehagene. Enig?\n\n#tatilbakekontrollen #profittfrivelferd

Emneknagger:

Postet:
2022-12-28 08:11:28