Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
28. november 1994 sa et flertall i Norge for andre gang nei til EU. Likevel ser vi i dag at EUs energibyrå Acer dikterer kraftpolitikken vår, at EUs fjerde jernbanepakke tvinger oss til å splitte opp og privatisere jernbanen, og at EUs prinsipper om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft har skapt en situasjon der arbeidstakere underbyr hverandre i håp om å få jobb i Norge.\n\nNå er det på tide at våre folkevalgte gjenvinner råderetten over disse viktige politikkområdene. Det er på tide å ta tilbake kontrollen.\n\n#tatilbakekontrollen #neitileu #utaveøs

Emneknagger:

Postet:
2022-11-28 08:11:39