Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Vi står midt i en forskjellskrise. I landets største byer vokser matkøene uke for uke. Voksende matkøer viser at velferdsstaten svikter. Folk skal ikke være nødt til å søke hjelp hos frivillige organisasjoner eller på internett via innsamlingssider som Spleis. Vi må ta tilbake kontrollen. Velferdsstaten må stille opp når vi trenger den, med et tilgjengelig NAV, høyere minstesatser på sosiale ytelser og lavere egenandeler i helsevesenet. Vi trenger et sterkere sikkerhetsnett for alle. Enig?\n\n#tatilbakekontrollen #forskjellsnorge #forskjellskrisa

Emneknagger:

Postet:
2022-12-22 17:04:24