Beta
Søket ga 5 treff.

I dag hadde vi sak om EUs energimarkedspakker og ACER oppe til debatt i Stortinget. Ap synest alt er bra som det er, medan SV og fleire andre parti meiner at Norge har gitt ifrå seg for mykje makt over kraftpolitikken. \nEg utfordra Terje Lien Aasland i replikkrunden på om Norge har nok råderett over utanlandshandelen med ACER sine utvida fullmakter til å ta sjølvstendige avgjerder over grenseoverskridende handel uten at noko n har rett til innsyn eller at landa sine reguleringsmyndigheter kan protestere. I førebuing sv saka fekk eg god nytte av #NEItilEU og #MortenHarper sitt grundige arbeid med...

Fremskrittspartiet
2023-03-18 09:00:09

EU har utviklet seg i helt feil retning med et regelrytteri uten like. Man har gått vekk fra de opprinnelige tankene om fred og frihet, og beveget seg mot et overnasjonalt byråkrati som legger hindringer i veien for folk og bedrifter. #neitileu

Fremskrittspartiet FrP
2023-03-18 09:00:02

EU har utviklet seg i helt feil retning med et regelrytteri uten like. Man har gått vekk fra de opprinnelige tankene om fred og frihet, og beveget seg mot et overnasjonalt byråkrati som legger hindringer i veien for folk og bedrifter. #neitileu

Rødt
2023-01-17 08:04:48

Rødts advarsler var riktige. Tilslutningen til tredje energimarkedspakke og ACER betød å miste suverenitet over kraftpolitikken. Hva syns du om dette?\n\n#neitileu #strømprisen #strømprisene #strømpriser #kraftpolitikk

Rødt
2022-11-28 08:11:39

28. november 1994 sa et flertall i Norge for andre gang nei til EU. Likevel ser vi i dag at EUs energibyrå Acer dikterer kraftpolitikken vår, at EUs fjerde jernbanepakke tvinger oss til å splitte opp og privatisere jernbanen, og at EUs prinsipper om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft har skapt en situasjon der arbeidstakere underbyr hverandre i håp om å få jobb i Norge.\n\nNå er det på tide at våre folkevalgte gjenvinner råderetten over disse viktige politikkområdene. Det er på tide å ta tilbake kontrollen.\n\n#tatilbakekontrollen #neitileu #utaveøs

Laster...
Laster...