Beta
Søket ga 36 treff.
Rødt
2023-03-03 08:07:05

Alt har blitt dyrere den siste tida. Derfor foreslår Rødt et tak på hvor mye husleia kan øke de neste to årene. Tobias Drevland Lund forklarer forslaget i dagens 💬 Kort oppsummert.\n\n#kortoppsummert #reduserhusleia #boligpolitikk

Rødt
2023-01-15 10:03:17

Det har aldri vært vanskeligere for folk med helt vanlig inntekt å kjøpe seg egen bolig. Hva skyldes det og hva kan vi gjøre med det? Marie Sneve Martinussen etterlyser en boligpolitikk for innbyggerne heller enn for utbyggerne. \n\n#tidfortall #sykepleierindeksen #boligpolitikk #reduserhusleia

Rødt
2023-01-13 08:05:16

Når vanlige folk i vanlige jobber ikke har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet har vi et problem. Vi trenger en storstilt satsning på å bygge gode og rimelige boliger for folk, flere leie til eie-prosjekter, og et husleietak slik Rødt har foreslått.\n\n#boligpolitikk #reduserhusleia

Rødt
2022-12-26 09:03:51

Boligprisene og leia er skyhøye i flere byer. Selv folk med fast jobb og vanlig lønn er nærmest utestengt fra å komme inn på boligmarkedet. Og mange som leier merker nå en kraftig økning i leieprisene. Det er på tide å ta tilbake kontrollen over boligprisene. Enig?\n\n#tatilbakekontrollen #boligpolitikk #boligpriser #boligprisene

Rødt
2022-10-22 10:04:39

Rødt vil sette et tak på hvor mye utleiere kan øke husleia de neste årene. Hva syns du om kommunalministerens svar på Rødts forslag?\n\nStortinget 19.10.22.\n\n#boligpolitikk #reduserhusleia #spørretimen

Rødt
2022-10-11 13:07:21

Rødt vil ha et tak på årlig husleievekst, og vil fremme en leiemarked-pakke for Stortinget med mål om å innføre et tak på årlig husleieprisvekst etter modell fra Danmark. Se link i story!\n\n#boligpolitikk #reduserhusleia #linkistory

Rødt
2022-08-30 19:07:39

Da Rødt foreslo et tak på hvor mye husleiene kan økes ble vi latterliggjort og fortalt at det ikke går an. Men det er klart det går an! Nå innfører de nettopp et slikt tak i Danmark... \n\n#boligpolitikk #reduserhusleia

Rødt
2022-08-14 10:00:57

Leieprisene har økt med 4,2 % det siste året. Hva kommer det av at husleiene går i taket og hva kan vi gjøre med det? Marie Sneve Martinussen forklarer mer i dagens 🕛 Tid for tall.\n\n#tidfortall #reduserhusleia #boligpolitikk

Rødt
2022-08-12 19:02:37

Husleier helt ute av kontroll øker forskjellene. Rødt ønsker å sette et tak for prisveksten for å stogge de galopperende leieprisene. God idé?\n\n#reduserhusleia #boligpolitikk

Rødt
2021-07-19 09:14:43

For ungdom, lavlønte eller midlertidig ansatte er det nesten umulig å komme seg inn på boligmarkedet. Rødt jobber for en boligpolitikk som demper prisgaloppen. Da må det bli mindre attraktivt å spekulere i bolig. Enig? #boligpolitikk #fordifellesskapfungerer

SV
2021-04-23 13:05:46

RT @eriklundesgaard: Helt enig deg, @audunlysbakken. Vi trenger en #boligminster! #samordning #boligpolitikk #boligmarkedet @kariekas https://t.co/trEVwsMMnL

Rødt
2021-01-22 08:06:39

🏠 Den såkalte sykepleierindeksen viser at vanlige folk ikke lenger har råd til å kjøpe bolig verken i Oslo sentrum eller i områdene rundt byen. Rødt jobber for en boligpolitikk som demper prisgaloppen, sikrer rimelige utleieboliger og åpner for et boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet. #boligpolitikk #reduserhusleia

Karin Andersen
2020-09-09 16:53:14

RT @cfbjerknes: JA! #boligpolitikk @NBBLno https://t.co/hKtkRsiUnY

Karin Andersen
2019-09-12 09:21:45

RT @hlaurid: Vil man at dagens unge ikke skal bli boligeiere er oppskriften klar. Hver 3 lånesøker ville ikke fått lån dersom @Siv_Jensen_FrP gjør som @Finanstilsynet vil i følge @Obos1. @NBBLno mener at tiden er inne for ny #boligpolitikk inkl startlån https://t.co/Qhe0eE4CdQ @obosdaniel https://t.co/cG2CTaWcLQ

Karin Andersen
2019-06-13 15:37:15

RT @NBBLno: «Salige er de rikes barn, for de skal arve boligmassen i de store byene.» @bmoxnes @Raudt siterer Kjetil Rolness. #bopo19 #boligpolitikk

Karin Andersen
2019-06-13 09:31:55

RT @NBBLno: Akkurat nå åpner @hlaurid #bopo19. Fokuset vårt i dag er en bærekraftig boligpolitikk. Boligsamvirket har alltid representert bærekraft, lenge før noen begynte å bruke ordet «bærekraft». #boligpolitikk https://t.co/QnSyaaE7cu

Karin Andersen
2019-05-15 10:30:44

RT @NBBLno: Hvis forslaget om å fjerne avtalefriheten ved boligsalg vedtas, vil det føre til store negative konsekvenser for alle som skal selge bolig. De nye reglene er en lissepasning til kranglefantene. @hlaurid @Stortinget https://t.co/EaVmAkemdl #boligpolitikk https://t.co/YCpoTQLQOZ

Karin Andersen
2019-05-06 15:16:35

RT @NBBLno: Lovforslaget om å gjøre radikale endringer i avhendingsloven ved å innskrenke avtalefriheten og forby «som den er salg» er rett og slett ikke utredet godt nok. @hlaurid @Justisdep https://t.co/yEmIyuqY9r #boligpolitikk https://t.co/5oVEWvqTvZ

Nicholas Wilkinson
2019-03-19 15:34:36

RT @hlaurid: Det er bra @SVparti @kariekas har fokus på #hyblifisering og at det må komme regler i eierseksjonsloven slik at sameiene kan påvirke spørsmål som kan ha vesentlig betydning for #bokvalitet, #bomiljø og kostnader som påføres naboene #boligpolitikk @NBBLno @Dagsavisen @SV_Karin https://t.co/nuy954lmY6

Karin Andersen
2019-03-19 12:41:49

RT @hlaurid: Det er bra @SVparti @kariekas har fokus på #hyblifisering og at det må komme regler i eierseksjonsloven slik at sameiene kan påvirke spørsmål som kan ha vesentlig betydning for #bokvalitet, #bomiljø og kostnader som påføres naboene #boligpolitikk @NBBLno @Dagsavisen @SV_Karin https://t.co/nuy954lmY6

Laster...
Laster...