Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Vi må forvalte og foredle våre viktigste nasjonale ressurser, ikke sløse de vekk. Fisken, olja, krafta må komme fellesskapet til gode. Vi må ta tilbake kontrollen over naturresursene. Enig? \n\n#tatilbakekontrollen

Emneknagger:

Postet:
2022-12-27 19:09:37