Beta
Søket ga 479 treff.
Finansdepartementet
2020-10-07 19:38:23

Få oversikt over mange av de viktigste forslagene i #statsbudsjettet for 2021 i vår fylkesvise oversikt: https://t.co/kAwPxi4ZPS https://t.co/BwYgmBKbN2

– Å øke antall fast ansatte tolker med inntil 34 årsverk vil gi bedre dekning av innmeldte oppdrag, slik at brukerne i større grad får den tjenesten de har krav på når de trenger den. Dette gir økt forutsigbarhet for brukerne og bedre tjenester, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim #statsbudsjettet

Karin Andersen
2020-10-07 19:19:15

RT @SteelChristian: Det mest begredelige #statsbudsjettet for natur på lange tider kom fra @Rotevatn. Og det uka etter at statsminister @erna_solberg erklærte "NATURKRISE". Store ord og fett flesk! Man kan tydeligvis bare erklære "KRISE", og så trekke på skuldrene uken etter. https://t.co/yTGk9SwghC

Karin Andersen
2020-10-07 18:46:59

RT @SABIMAnorge: – Erna bad verdens ledere investere i naturen for å stanse naturkrisen. Hennes siste budsjett før stortingsvalget, etter syv år med makt, er uforståelig dårlig for den norske naturen. Hun ignorerer hele naturkrisen, sier @SteelChristian #statsbudsjettet https://t.co/uOgZfL1wzz

Karin Andersen
2020-10-07 18:46:20

RT @SABIMAnorge: - Jeg tror vel aldri jeg har sett en mer miserabel "satsing" på natur, sier Christian Steel oppgitt til @kldep / @Rotevatn #statsbudsjettet

Flere grønne jobber og vekst i den blå økonomien. Her blir du litt klokere på #statsbudsjettet for 2021: regjeringen.no/id2769032

Nikolai Astrup
2020-10-07 17:06:09

RT @km_dep: - For å settje kommunane i stand til å levere gode tenester både under og etter koronakrisa, foreslår regjeringa at kommunesektoren får ein vekst i frie inntekter på 2 milliardar kroner i 2021, seier @nikolaiastrup #statsbudsjettet https://t.co/zs5kVMpd7X

– Regjeringa vil legge til rette for at så mange som mogleg blir inkluderte i arbeidslivet. Å ha ein jobb å gå til er verdifullt for den enkelte, og for eit bærekraftig samfunn er det avgjerande at flest mogleg er i arbeid, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim. #statsbudsjettet

Odd Emil Ingebrigtsen
2020-10-07 16:52:34

Viktig for utviklingen av vannkraften. 👍

Linda H. Helleland
2020-10-07 16:31:37

RT @km_dep: -Vi tar no eit krafttak for databasert verdiskaping i næringslivet. Totalt foreslår vi å løyve 1,5 milliardar kroner til #digitalisering over neste års statsbudsjett, seier @lindacath. #ITPOL https://t.co/NCWAgppcrx #statsbudsjettet

Nærings&fiskeridep
2020-10-07 15:47:27

– Betre overvaking av kysten og meir kunnskap om livet i havet kan bidra til nye arbeidsplassar langs kysten, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. #statsbudsjettet https://t.co/jQhRgpAJjH

Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 millioner kroner til etablering av ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund. Her vil det utdannes 160 nye brannfolk hvert år. Etableringen er et ledd i regjeringens arbeid med å legge til rette for at alle landets kommuner skal ha et profesjonelt og faglig dyktig brann- og redningsvesen. –Vi må bygge kompetanse og sørge for at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger, sier Monica Mæland. #statsbudsjettet Les mer: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/statsbudsjettet-2021-dokumenter-og-pressemeldinger/id2765482/?expand=2768128

Nærings&fiskeridep
2020-10-07 14:34:44

– Næringsretta forsking og innovasjon er ein motor for berekraftig vekst, som gjer at vi kan skape meir og inkludere fleire, seier næringsminister @IselinNybo #statsbudsjettet https://t.co/VNEgWawvN3

Klima- og miljødep
2020-10-07 14:29:05

Regjeringa styrker satsinga på grøn omstilling og miljøvennleg innovasjon innan sjøfart og maritime næringar. Med det skaper vi arbeidsplassar og eksportinntekter i Noreg, seier klima- og miljøminister Sveinung @Rotevatn.#statsbudsjettet https://t.co/j04TbPH6G1

Regjeringen foreslår gjøre endringer i kraftskatten for å legge til rette for lønnsomme investeringer i nye, samt oppgraderinger og utvidelser av eksisterende vannkraftverk i #statsbudsjettet for 2021💰 📃Les mer: regjeringen.no/no/id2767847/

2020-10-07 13:31:52

Det beste som er å si om dette budsjettet, er at det blir Erna Solbergs siste. Vi har et enormt opprydningsarbeid vi må gjøre etter denne regjeringen, for å gjøre Norge grønnere og mer rettferdig. #statsbudsjettet2021 #statsbudsjettet

Arbeids- og sosdep
2020-10-07 13:11:36

Arbeid er verdifullt for den enkelte og for samfunnet. Her er noen av regjeringens forslag i statsbudsjettet for å inkludere flere som står utenfor arbeid. Oversikt over statsbudsjettet finner du her: https://t.co/UYHrkwlbUL #statsbudsjettet #inkluderingsdugnaden https://t.co/GM2v1rwSmD

Klima- og miljødep
2020-10-07 12:59:51

Klima og vêr er to ulike ting. I #statsbudsjettet har regjeringa fleire satsingar for å redusere klimautsleppa. Men óg ei viktig satsing som gjer at noken lettare får vite korleis vêret blir dei neste timane. @Rotevatn https://t.co/llPBV48YG2 https://t.co/RbeI19C4sY

Dag Inge Ulstein
2020-10-07 12:41:35

RT @Utenriksdept: Konsekvensane av koronapandemien syner kor viktig det er med investeringar på helsefeltet, spesielt i land med svake helsesystem. @Regjeringen vil auke den internasjonale helseinnsatsen med 500 mill. kroner i #statsbudsjettet for 2021 - @dagiulstein https://t.co/POaUNhLTqw

Klima- og miljødep
2020-10-07 12:40:45

Regjeringa vil medverke til ei grøn omstilling av norsk økonomi, føre ein politikk som gjer at næringslivet kan skape grøne jobbar og bidra til ei meir berekraftig framtid. #statsbudsjettet @rotevatn https://t.co/ux9ZqycVJK

Laster...
Laster...