Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Kriminaliteten går feil vei blant ungdommen - mye på grunn av dårlig og naiv politikk på mange områder altfor lenge. Vi må derfor ta skikkelige tak og fikse dette politisk. Jeg har skrevet innlegg i Fædrelandsvennen om dette. \n\nHva mener du, skal vi fortsette med dagens politikk eller ta skikkelige grep? \n\nUngdomskriminalitet:\nEn av de absolutt viktigste og mest betydningsfulle oppgavene politikere har er å legge til rette for en trygg hverdag for alle. \n\nBåde små og store, barn, ungdom, voksne og eldre! \n\nDette er grunnlaget man bygger en god barndom på, og forutsetningen for vårt gode samfunn. Oppgaven med å levere på målsetningen om trygge og frie samfunn forvaltes av ordensmakten og flere instanser, basert på lover og regler, politisk styring og instrukser fra politiledelse og politisk ledelse.\n\nI altfor lang tid har instruksene vært gitt med et særskilt fokus på gjerningspersonene. Med unge lovbrytere har fokuset har vært at de er sårbare, de er misforståtte, og de grove ødeleggende handlingene er pga. manglende tilrettelegging fra samfunnet, og ikke deres ansvar. Flere aktører målbærer jevnlig denne linjen, senest i Fedrelandsvennens leder søndag 20 august, og tar til orde for enda mer innsats fra samfunnet, uten at lovbryter stilles krav til eller ansvarliggjøres i særlig grad. \n\nOfrene for vold, mobbing, trusler, ran, knivstikking og mer derimot, de ofres knapt en tanke! \n\nVi opplever nå en økende mengde lovbrudd blant unge lovbrytere. Økningen er størst for de under 15 år ifølge Agderpolitiet. Vi ser et ungdomsmiljø som blir råere, hvor terskelen for grov vold blir lavere og lavere. Politiet opplyser også at flere av disse ungdommene er vanskelig å samhandle med, og at de er fullt klar over-, og gir tydelig uttrykk for, at siden de er under 15 år, så kan de gjøre som de vil, uten at politiet har tilstrekkelige hjemler til å stoppe de. \n\nDette kan vi ikke akseptere! \n\nDet er å gi blankofullmakt til destruktiv adferd som kan ødelegge utallige liv. Slike personer gis da fripass til å danne gjenger, terrorisere nabolag, begå vold, ran og mer, og ikke minst til å spre enorme mengder frykt. Mange av disse aktørene besitter stor fryktkapital, og vet å bruke den, noe som fører til at flere ofre ikke engang tør å snakke med politiet i frykt for represalier. Da begynner rettsvesenet å nærme seg falitt, og slik kan vi rett og slett ikke ha det.\n\nFrP jobber for en trygg hverdag for alle i Norge. Vi jobber for en mobbefri skole med arbeidsmiljø man kan trives i og vokse i. Vi jobber for trygge byområder, for trygge ungdomsarenaer, og for å bevare og utvikle vårt gode tillitssamfunn over hele landet, hvor vi vil hverandre vel. \n\nVi mener denne negative utviklingen vi nå ser må tas tak i med kraftfulle tiltak. Den kan ikke forstås i hjel som altfor ofte før, og herjingene kan ikke få lov å fortsette. \n\nVi mener mobber skal bytte skole, kriminelle ungdomsgjenger splittes opp og lovbrytere underlegges tiltak. Vi mener kriminelle må hjelpes til å rehabiliteres, og bli gode samfunnsborgere, det skal være hovedfokuset. Men går ikke det, så må lovbrytere med repeterende lovbrudd, eller grove lovbrudd, kunne fengsles for å beskytte samfunnet. \nSpesialskoler eller spesialklasser bør opprettes, slik at ikke hele klassemiljøer risikerer å fullstendig ødelegges av en eller få med destruktiv adferd. Og som et av tiltakene for den økende kriminaliteten blant de under 15 år, så tar vi til orde for å senke den kriminelle lavalderen. Dette er ikke med formål å sette flest mulig bak lås og slå, men for å gi ordensmaktene et bredere register å spille på, og for å kunne skjerme samfunnet fra ungdom som kan ødelegge liv, eller i verste fall ta liv. \n\nFor å unngå å måtte benytte seg av ungdomsfengsler er et av de viktigste områdene FrP ønsker å øke innsatsen på og allokere mer ressurser til, økt satsing på forebyggende tiltak. Kan man unngå at ungdom og andre blir lovbrytere, så er dette den viktigste jobben vi gjør. Dessverre er dette også feltet som kjappest raderes bort i budsjettøvelser, da en god forebyggende innsats ofte reduserer kriminaliteten. Noe som igjen gjør de som jobber forebyggende tilsynelatende overflødig, uten at det stemmer.\n\nAgder scorer dessverre på bunn på levekår, og nå dessverre nesten helt på topp på kriminalitet per innbygger, med en ekstra begredelig utvikling i ungdomskriminalitet. Denne utviklingen må vi snu, men da må vi stoppe med politikk og tiltak som ikke virker. Flere partier foreslår myke tiltak som har blitt forsøkt utallige ganger både i Norge og andre land, med dårlige resultater. \nStorsamfunnet må nå faktisk sette foten ned for oppførelsen vi ser, for den er uakseptabel. Vi må innføre regler som gjelder alle, håndheve disse, gi politiet og andre instanser mer ressurser til forebyggende oppgaver, og gi instansene som skal sørge for et trygt og god samfunn de verktøyene de behøver for å håndtere de nye utfordringene de møter. \n\nDette trenger og fortjener befolkningen vår, både unge og eldre!\n\nMvh\nMarius Arion Nilsen\nStortingsrepresentant Frp\n\n

Postet:
2023-08-25 10:27:01

Delt innhold:
Politikernes viktigste rolle er å legge til rette for et trygt samfunn
Tilsvar til søndagens leder. En av de absolutt viktigste og mest betydningsfulle oppgavene politikere har er å legge til rette for en trygg hverdag for alle! Både små og store, barn, ungdom, voksne og eldre.