Beta
Søket ga 2224 treff.
Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-29 14:15:24

Jeg vil advare Støre og Vedum mot å kjøre slalåm i Stortinget ved å samarbeide med høyresida i viktige saker. Det vil være å se bort fra velgernes klare ønske om et politisk skifte. Det siste landet trenger er en regjering som viderefører Høyres politikk for økte forskjeller og slår ring rundt forlik for profitt i velferden, skattekutt til de rike og en tafatt klimapolitikk. Derfor vil jeg gi en klar beskjed til Støre og Vedum: Glem ikke at dette var venstresidas valg. Ikke siden 1949 har velgerne gitt et så tydelig signal om retningsvalg. 56 prosent av velgerne har...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-29 11:00:28

Hvorfor skal vi godta at stadig flere sliter med å få endene til å møtes mens de rikeste stikker av med stadig mer av verdiene? All ære til Renate som gjør alt hun kan for at barna ikke skal rammes for hardt av fattigdommen! Men vi kan jo ikke ha det sånn at folk må ty til Spleis for å klare seg. Norge har blitt et samfunn med stor fattigdom og stor rikdom side om side. Dét er det grunnleggende problemet. Skal folk som Renate få mer, må folk som John Fredriksen få mindre. Det er et politisk ansvar å...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-28 15:10:47

LIVE: Bjørnar Moxnes taler til Rødts landsstyre. Talen starter ca 15:15

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-27 14:10:21

I 238 kommuner blir de fattigste barnefamiliene fratatt barnetrygden. Dette kalles avkortning av sosialhjelp, og betyr at kommunene kutter sosialhjelpen tilsvarende summen av barnetrygden. I praksis gjør dette at de familiene som trenger det mest blir fratatt en ytelse som i utgangspunktet skal være for alle. Dette må stoppe!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-27 10:10:21

Nå har Rødt to Oslo-representanter på Stortinget. Bli bedre kjent med Seher Aydar!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-24 12:39:09

Klart skal vi hjelpe folk som sliter med strømregningene framover, og da er økt bostøtte, kutt i el-avgift og moms aktuelt. MEN: Skal landets folkevalgte bare med sitte med hendene i fanget og se på at kraftbransjen eksporterer arvesølvet i stadig striere strømmer gjennom eksportkabler som gir oss IMPORT av stadig høyere strømpriser? Viktige poenger i dette innlegget fra Hogne Hongset. Det trengs en ny energipolitikk! Ellers får vi aldri løst problemet.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-22 19:40:20

Strømprisene vi ser nå, bør ikke overraske noen. Industrien har i årevis advart at dette ville komme. Årsaken til dagens skyhøye priser bør heller ikke overraske: Vi har bygd oss stadig tettere inn i et europeisk strømmarked med langt høyere priser enn det vi har hatt her i landet. Markedsliberalister av ulik valør prøver nå å bortforklare sammenhengen og hevder også at dette er prisen vi må betale for at vi skal ha full forsyningssikkerhet til enhver tid. Det er en bløff. Og i dette innlegget forklarer jeg hvorfor.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-22 15:27:05

Vi kan ikke la de ansvarlige for privilegiefesten evaluere seg selv og nekte Riksrevisjonen å granske. Nå må alle kortene på bordet. Det er en stor skandale dersom Stortingets presidentskap i det skjulte og uten gyldig grunn aktivt har stanset Riksrevisjonen i å granske bruken av offentlige midler på Stortinget. Les mer i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8Q9M8W/flertallet-paa-stortinget-krever-ekstern-gransking-av-pendlerbolig-sake

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-22 10:10:21

Nå ser vi at strømprisen fyker i været, og vi har unormalt lav fyllingsgrad i vannmagasinene. Da er det galimatias å åpne for enda en eksportkabel for strøm. Denne kabelen, North Sea Link, skal settes i drift om bare én uke. Det vil bety at kraftselskapene kan sende ut enda mer av strømmen og tømme magasinene ytterligere. Rødts utfordring er klar: Den avtroppende borgerlige regjeringa må utsette åpninga av North Sea Link. Og den nye rødgrønne regjeringa må ta kontroll over krafta! Norge er et kaldt og mørkt langt mot nord. Den billige strømmen fra vår evig fornybare vannkraft skal...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-21 11:30:08

Drapet på en NAV-ansatt er rystende, og en dyster påminnelse om hvor farlig det kan være å jobbe i velferdsstatens førstelinje. Redaktøren i Fontene har helt rett når hun skriver at «Nav skal være det ytterste sikkerhetsnettet, men må også kunne garantere for de ansattes sikkerhet.» Vi må sørge for at de som jobber i NAV har trygge rammer - og nok kollegaer. Både av hensyn til dem og til brukerne av NAV. Derfor må også ABE-kuttene, som har påført NAV en halv milliard kroner i kutt, stanses og reverseres.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-20 19:47:25

Hva er det helsebyråkratene holder på med? Det er ikke bare dypt uforsvarlig at de vil svekke katastrofeberedskapen vår, det er også dypt udemokratisk at disse direktørene bare kan vedta å legge ned Ullevål sykehus. Et nytt stortingsflertall må stanse dem! Det er på tide at Jonas Gahr Støre lytter til befolkning og fagfolk. For dette er bokstavelig talt blodig alvor: «Tomten på Gaustad er for liten til å romme alle de nødvendige fagmiljøene. Derfor vil OUS dele katastrofeberedskapen. Beredskap for kirurgiske skader blir på Gaustad, mens beredskap for gassforgiftninger og andre indremedisinske tilstander blir lagt til Aker. Alle pasienter...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-18 16:28:01

Husker du saken fra valgkampen om de nye Rødt-velgerne? Saken var basert på undersøkelser fra analytiker Dag Inge Fjeld, som nå er intervjuet av Manifest Media om funnene sine. Interessant! Det finnes mange myter om den radikale venstresida. Høyresida elsker myten om at sosialistene egentlig er noen privilegerte professorer som snakker om en arbeiderklasse de aldri har møtt. Mens sannheten er at Høyres velgere har dobbelt så høy formue som folk flest. Og Rødt-velgerne? De «privilegerte» sosialistene? Rødts velgere har mindre formue enn alle andre partiers velgere. Hvilke andre myter står for fall? Er Rødt i ferd med å bli...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-17 16:13:07

Det er dette vi har advart om i åresvis: Jo flere utenlandskabler som bygges, desto høyere strømpriser i Norge. Det er ikke bare et problem for alle husholdninger som sliter med strømregningene, det setter også vår kraftforedlende industri i fare. Som på nikkelverket i Kristiansand. Cay Nordhaug sier det godt: «Det er helt avgjørende for framtida vår at vi har trygg tilgang på billig kraft. Utenlandske selskaper investerer her, heller enn i land som Tyskland, fordi de får lave strømpriser, og krafta er fornybar.» Et nytt flertall må nå ta grep: - Stans alle planer om flere kabler, inkl NorthConnect...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-17 10:32:32

Allerede for to år siden stilte Rødt forslag om å stramme inn på regelverket for pendlerboliger. Samtlige partier utenom SV stemte MOT forslaget vårt. Nå må det ryddes opp i dette! Ropstad er jo ikke den eneste som er avslørt. For over to år siden avslørte DN at Frps Himanshu Gulati fikk pendlerbolig samtidig som han eide 4 leiligheter i Oslo. Og de siste ukene har vi sett at representanter fra en rekke partier har utnyttet ordningen. Sånn kan det gå når bukken passer havresekken. Da er ikke løsninga å be bukken skjerpe seg. Nei, da må vi heller sette...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-16 20:39:16

God og viktig kommentar fra VGs Shazia Majid: «De har med seg erfaringer, kunnskap og perspektiver ingen andre har. De har fått det fra sine foreldre, fra det landet foreldrene deres kom fra, fra det miljøet de tilhører, fra den religionen de bekjenner seg til, fra den oppveksten de har hatt som brune barn i Norge, fra den klassereisen de har tatt. Det er derfor de betyr så mye. Det er derfor representasjon betyr så mye» https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/dnLvkX/historisk-mangfoldig-storting

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-16 10:46:42

Det nye stortingsflertallet er MOT norsk tilslutning til jernbanepakke 4, men Erna Solberg vil likevel bruke det avtroppende stortingsflertallet til å tilslutte Norge pakka. Dette er dypt udemokratisk. Rødt krever at vedtaket utsettes til det nye Stortinget trer sammen. Der det det flertall for å si nei. Hvis de borgerlige likevel tvinger gjennom vedtaket, må en ny regjering umiddelbart si den opp.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-14 10:51:55

💪 Sammen har vi klart det umulige – å løfte folkebevegelsen mot Forskjells-Norge over sperregrensa. Nå begynner arbeidet med å forandre Norge! ❤️ Tusen takk til alle dere som har stemt på oss. Som har stilt opp som kandidater, som har stått på stand, delt ut løpesedler, ringt velgere og skrevet leserinnlegg. Som har gitt penger eller gitt av deres tid i valgkampen. Det er dere som har gjort dette vendepunktet mulig.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-13 22:49:23

Rødt har blitt en folkebevegelse mot forskjells-Norge. Dette valget må bli starten på slutten på nyliberalismen! Nå vil vi ha deg med på laget. Bli med i kampen mot forskjells-Norge du også. Bli med i Rødt. https://roedt.no/bli-medlem

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-13 22:16:27

På vei inn i Samfunnssalen for å møte valgvaka etter et historisk valg for Rødt.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2021-09-13 17:22:25

Om noen timer stenger valglokalene. Lytt til Mímir Kristjánssons appell og bruk stemmeretten. Særlig hvis du er blant dem som ikke har mye penger og makt. Godt valg!

Laster...
Laster...