Beta
Søket ga 2432 treff.
Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-20 13:58:16

Sunn fornuft fra NHO-foreningen Norsk Industri! Og samtidig synd at regjeringa legger seg til høyre for NHO og avviser å regulere nedtapping av vannmagasinene. Som Sofie Marhaug sier: \n\nHvis ikke det er tid for regulering nå, når da? Aaslands «vente-og-se»-strategi minner aller mest om handlingslammelse og manglende vilje til å regulere et dysfunksjonelt marked. \n\nRødt vil foreslå en slik regulering før sommeren, når Energimeldingen behandles.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-20 10:16:25

Vi kan ikke godta at streikeretten undergraves. Når Ap skyver behandlinga av forslaget vårt til høsten, så forventer jeg at det er fordi at Ap ønsker å se grundig på forslaget - ikke bare stemme det ned til høsten når det ikke er lønnsoppgjør og samme fokus på arbeidsfolks rettigheter.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-19 18:33:33

Når Norge som andre nordiske land har gitt Sverige og Finland en sikkerhetsgaranti, er det underlige at vi ikke gjorde det for mange år siden. Denne bør gjøres permanent og gjensidig, og ikke betinget av et Nato-medlemskap.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-19 09:17:41

Viktig at LO nå kommer tungt på banen: Det er ikke bærekraftig at vi har et pensjonssystem som øker klasseskillene mellom pensjonister.\n\nSom Arne Larsen, tillitsvalgt i Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet sier:\n- Det er et omvendt Robin Hood-prinsipp, hvor man tar fra de som har lite og gir til de som har mye. Det er sosialt og klassemessig veldig urettferdig\n\nDette er kjernen i Jens Stoltenbergs og Aps store pensjonsreform: \n\nMens de som har helse og en jobb de kan stå i til over fylte 70 år, får mer i pensjon enn de hadde i lønn(!), straffes folk i fysisk tunge yrker som...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-18 21:11:31

Rødts sentralstyre har i dag diskutert hvordan Rødt skal stille seg til Sverige og Finlands Nato-søknader: \n\nStormaktsavhengighet gagner ikke fred og sikkerhet. Rødt vil stemme mot ratifisering av medlemskap i Nato for Finland og Sverige.\n\nEthvert land har rett til å søke de allianser de selv ønsker å inngå, og alle forstår frykten blant folk etter Putin-regimets brutale og folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina. Samtidig må medlemslandene gjøre selvstendige vurderinger av søknadene. \n\nVi mener det ikke vil gagne fred og sikkerhet i Norden at to nye nordiske land omfattes av Natos atomparaply og stormaktsavhengighet.\n\nDe nordiske landene har interesse av lav spenning i...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-18 16:03:13

Det trengs hardere lut mot det om\nfattende samrøret mellom politikk og påvirkning. Dette undergraver - med rette - folks tillit til de folkevalgte, og det gir de pengesterke enda mer innflytelse over politikken.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-18 11:26:26

I dag leverte Finland og Sverige sine Nato-søknader i Brussel. Ethvert land har sin selvsagte rett til å søke de allianser de selv ønsker å inngå. Og jeg tror alle forstår frykten blant folk etter Putin-regimets brutale og folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina, men hvordan vil det gavne fred og sikkerhet i Norden at to nye nordiske land kommer under amerikansk overkommando og atomparaply?\n\nVi som er Nato-motstandere har aldri vært for alenegang. Vi ønsker en nordisk forsvarssallianse som gjør oss i stand til å hevde vår suverenitet utenfor Nato. Problemet med Nato er at medlemskapet binder oss til den sterkeste imperialistmakten...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-17 10:17:08

Hurra for selvstendigheten, Grunnloven og friheten - gratulerer med dagen! 🇳🇴

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-16 13:55:31

Viktig tekst av Vänsterpartiets Ali Esbati, i en tid der det svenske sosialdemokratiet fører landet inn i en atomvåpenallianse med Erdogan og Orban, under ledelse av verdens sterkeste militærmakt USA.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-16 10:46:49

Klarere kan det ikke sies: Eks-statsrådene Monica Mæland (H) og Iselin Nybø (V) er ikke rekruttert for sine juridiske ferdigheter, men for «relevante relasjoner» og nettverk.\n\nNå trengs hardere lut mot det stadig mer omfattende samrøret mellom politikk og påvirkning. Dette undergraver - med rette - folks tillit til de folkevalgte, og det gir de pengesterke enda mer innflytelse over politikken.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-13 15:09:08

Dagligvarebaronenes makt må brytes ned - til beste for kunder og bønder. Derfor viktig at hele opposisjonen nå går sammen: \n\n- Situasjonen i daglivarebransjen er at to familier eier nesten alle butikker i Norge. Det mener Rødt er et problem. Vi kunne tatt hardere i, men vi er veldig fornøyd med at flertallet går inn for det vi mener er gode skritt i riktig retning, sier Marie Sneve Martinussen

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-13 10:49:51

Forstår Ap problemet? Det spør Rødts Hege Bae Nyholt om. Velferdsprofitørene har jo for lengst gjort barnehage til «big business».\n\nTjent milliarder av kroner. Ikke minst gjennom salg av barnehageeiendommer, bygd med offentlig støtte, til utenlandske eiere. Nå går 800 millioner barnehagekroner i husleie til utenlandske selskaper hvert år.\n\nNå må regjeringa rydde opp og gjøre som et flertall i befolkninga og fagbevegelsen ber om: Felles skattepenger til felles velferd, ikke til privat profitt!\n\nI dette innlegget skriver Hege om hva som må gjøres: https://klassekampen.no/utgave/2022-05-11/debatt-forstar-ap-problemet/34pZw

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-12 13:36:01

Rødts reaksjon på Revidert Nasjonalbudsjett: \n\n– Folk må velge bort tannlegetimen eller avlyse barnebursdagen for å få råd til strømregninga. Vi har alle hørt historiene om barnefamilier, lavtlønte, uføre og andre som sliter med å få endene til å møtes, ikke minst på grunn av økende priser.\n\n– Etter måneder hvor regjeringa har sittet og sett på, hadde jeg forventet at det skulle komme konkrete tiltak i dag for å hjelpe vanlige folk i priskrisa, sier Marie Sneve Martinussen.\n\n– Det koker på toppen av norsk økonomi, de med høye inntekter har kjøpt rekordmange og rekorddyre hytter de siste årene. Det kan...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-12 08:28:51

Spot on fra Marie Sneve Martinussen!\n\n«DEMP PRESSET I ØKONOMIEN! \n\nI dag legger regjeringa fram revidert nasjonalbudsjett. Å revidere betyr å endre basert på hvordan verden har utvikla seg siden statsbudsjettet ble vedtatt i høst. Så hva har endret deg? I tillegg til krig i Ukraina, som allerede er møtt med solide krisepakker, har et ekstremt prissjokk rammet både folk og småbedrifter. \n\nInflasjon er viktige greier, for all del, men heldigvis er det et politisk valg hvordan man unngå for høy inflasjon. Jeg forventer derfor at fellesskapet stiller opp for de som sliter med priser som vokser over øra på folk....

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-06 14:44:51

De med lavest inntekt pleier også å få dårligere lønnsvekst. Marie Sneve Martinussen mener Vedum forsøker å regne seg vekk fra problemet i stedet for å løse det: \n\n– Det er mye som har vist seg å være galt med regnestykket, deriblant antagelsen om at alle får 3,7 prosent i lønnsvekst. Det er rørende naivt, sier Sneve Martinussen. \n\n- I perioden 2013 til 2021 lå snittet for hvert års frontfagsoppgjør på 2,65 prosent. Men de 40 prosentene av arbeidstagere med lavest inntekt, fikk imidlertid ikke så mye.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-06 11:17:21

I dag legger Støre-regjeringa fram sitt EØS-utvalg, som skal utrede erfaringene med avtalen. Men vi trenger ikke noe utvalg for å fastslå at vi har en rekke eksempler på hvordan EØS-avtalen, blant annet gjennom EUs krav om uregulert import av arbeidskraft, legger kraftig press på norske lønns- og arbeidsvilkår, og på det organiserte arbeidslivet. \n\nDerfor mener Rødt at Stortinget bør fatte vedtak som går lengre enn bare å utrede erfaringer, med utgangspunkt i kravene fra LO og Fellesforbundet: \n\n«Stortinget ber regjeringen sikre at det utredes hvordan norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EUs regler, i tråd med LO-kongressens...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-05 19:51:48

Det er provoserende når helseministeren avfeier fagfolk og befolkning og bystyre og i sin kamp for å legge ned Ullevål sykehus. Jeg ble ikke imponert over statsråden svar. Blir du?

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-05 14:49:15

Tilbudet fra staten i jordbruksforhandlingene skulle bare mangle - men det er på langt nær nok. Skal vi hindre nedlagte gårder og rekordmange dyr levert til slakt, må inntektene for bonden opp!\n\nSå er det bare å notere seg at Høyre er «bekymret for pengebruken» hvis bøndene får mulighet til å betale regningene sine. Denne bekymringen for press i økonomien kan enkelt løses ved å innføre en rettferdig skattepolitikk som sørger for at landets rike og velstående betaler inn mer fellesskapet. \n\nEtter pandemi og med krigen i Ukraina ser de fleste behovet for mer selvforsyning. Den naive troen på frihandel, på...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-05 10:21:30

I mars fortalte Nettavisen/Ringerikes Blad om tannlege Nilo Gosains kamp mot Nav og Navs rådgivende tannlege: \n\n– Alt handlet om penger og hva som var den rimeligste behandlingen, sa Gosain.\n\nSeher Aydar tok opp saken med Kjerkol i spørretimen i går, men er ikke fornøyd med svaret: \n\n– Å be de svakeste gruppene selv ta ansvar for at de får rett behandling ved å klage til statsforvaltningen, er ikke en akseptabel løsning. Det avslører at statsråden har sjokkerende lite innsikt i livene til folk som allerede plages av sykdom, rus og psykiske lidelser. Det kan ikke være deres ansvar å reparere...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-04 12:24:22

Tida for overkjøring av lokalsamfunn er over, står det i Hurdalsplattformen. Likevel vil helseminister Ingvild Kjerkol tvinge gjennom nedleggelse av Ullevål sykehus MOT et stort flertall av Oslos innbyggere, flertallet i Oslo bystyre og et samlet fagmiljø. \n\nDette godtar vi ikke. \n\nKjerkol sier toget er gått - men i 1. mai-toget i Oslo var det parolen Redd Ullevål sykehus som samlet flest folk bak seg.\n\nRødt har nå fremmet forslag: «Stortinget ber regjeringen om å ikke gjennomføre statlig reguleringsplan for Nye Oslo universitetssykehus, slik at lokaldemokratiet ikke settes til side i behandling av planen».\n\nJeg forventer bred støtte til forslaget. På Stortinget...

Laster...
Laster...