Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes
Bjørnar Moxnes
Parti: R

Innlegg:
Dette står på spill i høstens valg. Lønn og pensjon for arbeidsfolk innen eldreomsorg, barnehager, barnevern. \n\nDet er urettferdig at de som tar vare på våre pleietrengende eldre, sårbare unge i barnevernet eller smårollingene i barnehagen skal få kutt i sine vilkår bare for at noen velferdsprofitører skal tjene seg rike. \n\nDet vil heller ikke styrke rekrutteringa til velferdsstatens yrker på sikt. For ikke å snakke om skatteviljen! Vi betaler jo ikke skatt til felles velferd for at noen få skal bygge seg milliardformuer. \n\nDet er et sterkt Rødt som sørger for at skattepenger bevilget til velferd faktisk går til velferd og ikke velferdsprofitørene. Vi startet snuoperasjonen i Oslo etter valgseieren i 2015 med full stans for nye kommersielle barnehager - det samme fikk vi med oss flertallet på i andre kommuner landet rundt. \n\nHøyre lover at de skal privatisere velferd hvis de vinner valget. Vi skal stanse dem. I stedet for privatisering skal vi styrke grunnbemanninga, sikre folk hele og faste stillinger og heve kvaliteten til beste for dem som trenger velferden og for dem som jobber i velferden. \n\nHvis du er enig med oss i dette må du gi stemmen din til Rødt 💪

Postet:
2023-08-25 09:48:09