Beta
Søket ga 263 treff.
Anne Beathe Tvinnereim
2023-12-31 15:09:59

Gratulerer alle østfoldinger (og alle akershusinger, buskerudværinger, vestfoldinger, telemarkinger, tromsværinger og finnmarkinger) med dagen! Vi klarte det - og det er utrolig viktig fir framtida 💪🏻💪🏻💪🏻

Anne Beathe Tvinnereim
2023-12-20 12:29:07

God julestemning når det serveres gløgg og pepperkaker i kantina 🧑‍🎄🎅

Anne Beathe Tvinnereim
2023-12-18 14:58:03

Kan vi synge Deilig er jorden, når det er så mye ondt i verden, spurte Kim Rystad på Stortingets juleavslutning. Det er nettopp nå vi må synge den, for trøsten og håpet. Og midt iblant oss det tradisjonsrike treet fra Ytre Enebakk!

Anne Beathe Tvinnereim
2023-12-12 01:00:22

🍀 Gjennom et bærekraftig landbruk kan vi møte verdens økende matbehov. \n🍀 Landbrukssektoren må spille en nøkkelrolle gjennom klimaomstillingen verden skal gjennom.\n🍀Bondeorganisasjonenes rolle er viktig, og deres tilstedeværelse på klimatoppmøtet har vært tydelig.\n🍀Det har vært en årelang kamp å få landbruket som et prioritert område på FNs klimatoppmøte. Det er sterkt å høre landbruksforhandlere fortelle om at hvordan de ble forsøkt presset ut av forhandlingene for over ti år siden. Et år ble det til og med foreslått en «No food day» ble vi fortalt. \n🍀 I år var det for første gang en «food & agriculture day»

Anne Beathe Tvinnereim
2023-12-07 20:13:55

«Minst lønnsomme flyplasser»? En flyplass er først og fremst grunnleggende, nødvendig infrastruktur - ikke minst i distrikta der det ikke finnes reelle alternativer. Når begynte kritisk samfunnsstruktur å måles på kommersielle vilkår? Blir så oppgitt over sånne oppslag!

Anne Beathe Tvinnereim
2023-12-02 14:01:35

🍀Jeg er veldig glad for at man endelig får på plass et klimafond for tap og skade. \n🍀Disse midlene vil støtte de mest sårbare som lider under ekstremvær og klimarelaterte katastrofer. #COP28 🌍💙

Anne Beathe Tvinnereim
2023-11-26 19:41:25

For 81 år siden, 26. november 1942, ble 529 norske jøder fraktet med lasteskipet Donau til utryddelsesleiren Auschwitz. \nBare 9 overlevde. \n\nHvert år blir navna, alderen og bostedet til alle jøder som ble deportert fra Norge lest opp på kaia. \n\nDenne tragiske og vonde delen av vår historie må aldri glemmes.

Anne Beathe Tvinnereim
2023-11-23 18:46:47

Høyres alternative statsbudsjett er skremmende lesning!\nDet er særlig to prioriteringer som slår meg.\n1.) Kutt til Afrika\n2.) Kutt i matproduksjon\n\nEtter pandemien er tilliten mellom det globale sør og vesten tynnslitt. Og de geopolitiske spenningene øker med flere kriger og økt stormaktsrivalisering. Når Høyre foreslår å kutte støtten til Afrika øker mistilliten ytterligere. Vi må fortsette å investere i Afrika! Det er viktigere enn noen gang!\n\nHøyre kutter altså støtten til matproduksjon hos verdens fattigste. Antallet mennesker som sulter har økt siden 2014 og pandemien og krigen i Ukraina har gjort enda verre.\nDet er uforståelig at Høyre svinger øksa over støtten til småbøndene....

Anne Beathe Tvinnereim
2023-11-18 20:32:23

🍀Bønder i Nord-India veksler mellom å dyrke ris og korn. For å rekke det knappe tidsvinduet til kornet må være sådd, brennes halmen som er att på jordene. Dette er med på å skape ekstrem luftforurensing som går kraftig utover helsa til folk.\n🍀Hvis halmen samles og brukes til biodrivstoff skaper vi inntekter til bønder, flere arbeidsplasser, reduserer utslippene og bidrar til bedre folkehelse. \n🍀Norfund har investert i selskapet SAEL som driver med bio- og solenergi. Investeringene er beregnet til å hindre utslipp tilsvarende 1,4 millioner bensinbiler.\n🍀Ved å gjøre slike investeringer bidrar vi til at matproduksjonen kan fortsette og hindrer utslipp...

Anne Beathe Tvinnereim
2023-11-17 14:59:09

🍀På Lady Harding Hospital er barnedødeligheten for premature halvert og tilnærmet 100% av barna får nå morsmelk. \n🍀I 2017 ble et senter for ammerådgivning og en morsmelkbank etablert i samarbeid med bl.a. Oslo Universtitetssykehus.\n🍀Sykepleiere fra Oslo Universitetssykehus og Lady Harding bytter arbeidsplass(6 til 12 mnd) hvor man deler kunnskap og bygger kompetanse. \n🍀Dette er et eksempel på et av mange faglige utvekslingprogram i regi av Norec. Gjennom sine 60 år har Norec sørget for at over 10.000 mennesker har vært på faglig utveksling.

Anne Beathe Tvinnereim
2023-11-15 21:20:41

🍀India har en befolkning på over 1,4 milliarder og en rask voksende økonomi, derfor er vi helt avhengig at de får til et vellykket grønt skifte. \n🍀Centre for Sciende and Environment i Gurgram har flere spennende prosjekter innen avfallshåndtering.\n🍀Å få søpla inn i et kretsløp hvor man blant annet lager biodrivstoff er utrolig viktig i stort land hvor det ellers kunne blitt liggende.

Anne Beathe Tvinnereim
2023-11-02 22:32:35
Norge øker støtten til palestinske barn

Unicef får 25 millioner kroner til arbeidet for barn i Gaza. Støtten er en del av de 200 millioner kronene Norge bidrar med til den humanitære innsatsen i Gaza.

Anne Beathe Tvinnereim
2023-10-27 14:32:34

Det er overhodet ikke behov for ny medlemskapsdebatt i Norge. Sikkerhetssituasjonen er endret, men NATO er og må være bærebjelken for vår sikkerhet her i nord-Europa. Men hvis Høyre ønsker seg ny debatt er vi klare! Senterpartiet er fortsatt garantisten for at det ikke skal sendes søknad om EU-medlemskap.

Anne Beathe Tvinnereim
2023-10-26 04:51:36

🍀Det er en ære å bli invitert for å snakke på Norman Borlaug International Dialogue i Iowa! \n🇳🇴 🇺🇸 Den norsk-amerikanske agronomen, Norman Borlaug, sitt banebrytende arbeid innen matproduksjon førte at han i 1970 fikk Nobels fredspris. \n🍀Gjennom forbedra plantesorter og avlingsforbedring bidro Borlaug sterkt i kampen mot sult! Borlaug kom på ideen om World Food Prize i 1986 og hans arv lever videre gjennom stiftelsen. \n🍀Hvert år samles over tusen forskere, studenter, bønder og beslutningstakere hvor hans visjon om å utrydde sult gjennom vitenskapelig basert landbruksforskning preger arbeidet.\n🍀 Da Norge gikk gjennom det store hamskiftet for over hundre år...

Anne Beathe Tvinnereim
2023-10-25 09:07:55

Senterpartiets landsstyre har vært samlet i to dager for å spisse vår distriktspolitikk og målet er klart: Folketallet i distriktskommuner skal opp!\n\nI Norge har vi ei verktøykasse med virkemidler som vi vet virker. Et eksempel er personretta tiltak. Her har vi allerede sørget for gratis barnehage i tiltakssonen(Finnmark og Nord-Troms) og halvering av barnehageprisene i sentralitetssone 5 og 6.\n\nEt nytt tiltak vi foreslår er å gjøre det enklere å få lån til å bygge hus i distriktene. Det skal skje ved at en andel av Husbankens låneramme reserveres til boligbygging i sentralitetssone 5 og 6.\n\nVi står i en særstilling når...

Anne Beathe Tvinnereim
2023-10-22 21:44:57

Norge henstiller på det sterkeste om en humanitær pause i krigshandlingene i Gaza. Det må gis humanitær tilgang over grensene, og Israel må gi tilgangen tilbake på strøm og vann. Men nødhjelpsorganisasjonene med folk på bakken er entydige - uten pause i bombing er det nesten umulig å redde liv og lindre nød. Israel har rett til selvforsvar, og vi er rystet over Hamas’ terror og fordømmer den med de sterkeste ord vi kan. Samtidig må humanitærretten respekteres i den pågående krigen av staten Israel. Også i krig finnes regler.

Anne Beathe Tvinnereim
2023-10-19 10:44:12

🍀Vi skal ta vare på matjorda og vil finne ei løsning som sikrer videre matproduksjon.\n🍀Med en stadig mer urolig verden kan vi ikke belage oss på at vi alltid kan importere mat.\n🍀Ved å ta vare på mest mulig matjord bidrar vi til landets forsyningssikkerhet!\n\n

Anne Beathe Tvinnereim
2023-10-12 23:35:56
Photos from Norges ambassade i Reykjavik's post
Anne Beathe Tvinnereim
2023-10-12 20:04:57

🍀 Jenter som hever stemmen og tar kontroll over egen fremtid💪🇲🇦 I dag møtte jeg en utrolig fin og inspirerende gjeng her i Marokko.\n🍀 Jentene deltar i et likestillingsprosjekt, Girls Soar, som Norge støtter. Flere hundre jenter får opplæring i viktige tema for kvinners rettigheter.\n🍀 Ofte ser man i Marokko at jenter slutter eller uteblir fra skolen når de får mensen, noe som igjen fører til mer barneekteskap og fattigdom. \n🍀 Gjennom norsk støtte får jentene også tilgang til menstruasjonsprodukter og kunnskap som gjør det enklere å bli i skolen.

Laster...
Laster...