Beta
Søket ga 72 treff.
Anne Beathe Tvinnereim
2022-07-31 19:11:26

Olsokfeiring og åpning av Lagtinget på Færøyene har vært en fantastisk opplevelse. Broderfolket vårt i havet har mye å lære oss av å holde identitet og kultur i hevd. Kapproing, allsang ved midnatt og ringdans på torget. Tinganes, ved havna i Tórshavn, er verdens eldste tingsted - fra 840. Det nordiske samarbeidet er utrolig viktig, og vi må styrke og utvikle det. Felles språk og identitet gjør at vi blir sterkere sammen, i en urolig verden. Litt artig at færøyingene feirer en norsk helgen mer enn nordmennene gjør - borger bra for tusenårsjubileet i 2030!

Anne Beathe Tvinnereim
2022-07-30 13:45:46

Skal vi ha matproduksjon i Norge må det produseres i hele landet og vi må bruke det ressursgrunnlaget vi har - fra flatbygdene på østlandet til fjellgårdene på vestlandet. \nNorge kan og må produsere mest mulig av maten vår sjøl slik at vi ikke blir sårbare med for mye import, og at vi ikke skal bidra til å drive opp matprisene på det internasjonale markedet.

Anne Beathe Tvinnereim
2022-07-29 10:43:27

Algemat er spennende og bærekraftig mat både for folk og fe. Det smaker faktisk riktig godt også! Bjørnar Skjæran og jeg fikk teste resultatet av samarbeidet mellom NMBU på Ås og Landbruksuniversitetet i Portugal.

Anne Beathe Tvinnereim
2022-07-28 17:11:42

Fiskelykke i Nordfjella, men jeg er dypt bekymra over magasinfyllingen vi ser i mange vassdrag. Her i Gyrinosvatn, og Hallingdal forøvrig, er vannstanden 5 meter under normalen. Én viktig bekymring handler om beredskapen vår når det gjelder kraftforsyning. Energiprisene gjør eksport lukrativt, men vi må planlegge for norske vintre. Den andre bekymringen er hva så lav vannstand betyr for miljøet og fisken vår. ved Gyrinos møtte vi et månelandskap ved breddene der ørret vanligvis beiter. På tide å skjerpe kravene til minstevannføring? Jeg mener ja!

Anne Beathe Tvinnereim
2022-07-07 20:33:24

I dag fikk jeg æren av å åpne min favorittfestival - Førdefestivalen!\nMed folkemusikk og kultur fra hele verden forenes vi fellesskap om friheten til å uttrykke seg gjennom sang, dans og kunst.\nKongolesisk rumba, kvinnelige utøvere av folkemusikk fra Iran og Afghanistan, samisk musikk fra Finland…. fantastisk!

Anne Beathe Tvinnereim
2022-07-05 20:18:52

Ukraine Recovery Conference #URC2022 \n\nØdeleggelsene i Ukraina er enorme og gjenoppbyggingen av landet vil bli krevende! \nNorge vil gi videre støtte til Ukraina, både på kort og lang sikt. Verdens matsikkerhet er også avhengig av at vi greier å gjenoppbygge Ukraina. Infrastruktur skal bygges, jorder og havner skal ryddes for miner. Dette arbeidet kommer til å ta lang tid og vil kreve at Norge er en stabil partner over mange år.\n\nPresident Zelensky var klar i sin tale. Hvis våre verdier om demokrati og fred skal ha en framtid er det helt avgjørende at vi også stiller opp når oppmerksomheten rundt...

Anne Beathe Tvinnereim
2022-07-02 13:40:18

En fersk FN-rapport viser at over 1/3 av verdens fiskebestander blir overfisket og at trenden går feil vei. Utviklingsland og særlig små øystater mangler imidlertid ofte verktøy som lar dem overvåke fiskeriaktivitetene i egne farvann. Norge deler satelittdata med utviklingsland for å bidra i kampen mot tjuvfiske.\n\nNorge har utviklet et unikt verktøy for satellittsporing og tverretatlig samhandling for å avdekke ulovlig fiske. Gjennom fem statseide norske mikrosatellitter blir det hver dag samlet inn 5,7 millioner og hvert år 2,1 milliarder sporingssignaler (AIS-data) fra hele verden. Denne teknologien kan utgjøre en stor forskjell for land som ikke har råd til å...

Anne Beathe Tvinnereim
2022-07-01 15:20:30

Havet gir oss mat og er en dyrebar ressurs! Langsiktig og bærekraftig forvaltning må ligge til grunn, slik at også fremtidige generasjoner får arbeidsplasser, mat og kan nyte godt av havet.

Anne Beathe Tvinnereim
2022-06-30 21:05:53

Havet vil i fremtiden spille en enda større rolle for verdens matsikkerhet. På FNs havkonferanse snakket jeg om hvor viktig det er å ta vare på de marine ressursene slik også fremtidige generasjoner kan nyte godt av disse. Det er et enormt kunnskapsbehov om havet. Derfor er mer forskning, deling av data og erfaringsutveksling kjempeviktig for hvordan vi balanserer bruk og vern.\n\nDen norske bistandsinnsatsen bidrar til å realisere mulighetene og potensialet som ligger i havet. Til grunn for havbistanden ligger målet om at de fattigste og mest sårbare i verdens også skal kunne dra nytte av havet!

Anne Beathe Tvinnereim
2022-06-28 14:35:55

Denne uken har jeg hatt gleden av å ha Nordisk ministerråd på møte i vakre Halden.\n\nNorden skal stå sammen når kriser rammer.\n\nPandemien har vist hvor viktig det er at landene våre står sammen i kriser. På flere områder fungerte det nordiske samarbeidet godt gjennom krisen, men pandemien stilte oss også overfor mange nye utfordringer. Nå er det viktig at vi drar lærdom av alle disse erfaringene, både de positive og de negative. Innbyggerne i Norden har tydelig vist at de vil se et sterkere nordisk samarbeid innenfor blant annet kriseberedskap.\n\nVi vil med denne erklæringen bidra til å oppnå målene i...

Anne Beathe Tvinnereim
2022-06-25 08:51:46

Idag hadde jeg gledet meg til å gå i Pride sammen med venner, familie og kollegaer, og feire at i Norge er det endelig akseptabelt å elske den man vil og være den man er. Så skjer det utenkelige på åpen gate i vår egen hovedstad - rent hat. Idag kjenner jeg på sorg og fortvilelse. Dette viser hvor viktig det er at vi alle tar oppgjør med intoleranse og hat der vi møter det. I mange land jeg besøker som utviklingsminister blir skeive trakassert, drept, straffeforfulgt av egne myndigheter. Nå har vi brutalt blitt minnet om at vi er...

Anne Beathe Tvinnereim
2022-06-24 23:42:28

Ferdig snakka!

Anne Beathe Tvinnereim
2022-06-24 23:30:01

Verden står overfor en varslet sultkatastrofe. Vi vet hva som trengs: på kort sikt livreddende nødhjelp og på lengre sikt at utviklingsland blir mer selvforsynt og mindre avhengig av global import. Jeg forventer at G7 - verdens største økonomier - tar ledelse i å mobilisere. Idag var jeg invitert av min tyske kollega til møtet der G7 skulle forberede dette arbeidet. USAs utenriksminister Blinken minnet verden på vårt moralske ansvar. Det er ikke akseptabelt at millioner av mennesker dør av sult i 2022.

Anne Beathe Tvinnereim
2022-06-20 12:02:57

I dag arrangerer WFP World Food Programme årsmøte.\nStadig flere mennesker kastes ut i sult og fattigdom og det haster med å ta grep.\nWFP handler maten sin på et verdensmarked hvor prisene øker, som gjør at midlene til rådighet når færre mennesker og rasjoner må halveres. Dette er en varsla katastrofe, og om 2 år kan ikke politiske ledere si at vi ikke visste!\nNorge vil fortsette å være en stødig partner for WFP og vi vil gi viktig kjernestøtte for at WFP skal kunne snu seg raskt i situasjoner som krever det.\n\n

Anne Beathe Tvinnereim
2022-06-19 12:24:59
MatEffekten

Det er lite som har så stor effekt på bærekraftsmålene som mat - fra råvarer og produksjon til bearbeiding, frakt og fordeling. Maten har enorm innvirkning på mennesker, samfunn, natur og klima. Med 7,9 milliarder mennesker på jorda, er hva vi spiser helt avgjørende, ikke bare for hver og en...

Anne Beathe Tvinnereim
2022-06-08 11:08:53

På denne dag for 5 år siden vedtok Stortinget regionreformen, og Viken ble tvangssammenslått. 8. juni 2017. De siste 5 årene har kampen mot Høyres tvangssammenslåing preget livet og arbeidet mitt, både som nestleder i Sp og fylkespolitiker. Og vi greide det 💪🏻💪🏻💪🏻! Om få dager er saken tilbake i Stortinget, og Østfold, Buskerud og Akershus gjenoppstår 🍀🍀🍀

Anne Beathe Tvinnereim
2022-06-07 12:24:55

Hver dag dør 800 kvinner på verdensbasis på grunn av komplikasjon ved fødsel.\nLærdal er en viktig aktør i arbeidet med kvinners reproduktive helse og rettigheter. UNFPA bruker Lærdals utstyr til opplæring av jordmødre og annet helsepersonell. \nFor å realisere kvinners rettigheter er seksuell og reproduktiv helse helt avgjørende.\n\nTakk for en lærerik dag hos Lærdal i Stavanger.

Anne Beathe Tvinnereim
2022-05-31 11:27:05

I går møtte vi utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim for å snakke om fasteaksjonen og klimarettferdighet.\n\nKlimakrisa forsvinner ikke og vi fortsetter å kjempe på. Vi trenger tydelig og målretta klimahandling. Vi ber om at Norge øker finansieringen til klimatilpasning og prioriterer "tap og skade" - for å ta ansvar for skadene som allerede har skjedd på grunn av klimaendringene.

Anne Beathe Tvinnereim
2022-05-28 17:55:13

De siste dagene har jeg vært på toppmøte i den Afrikanske Union om den humanitære situasjonen. \nVi står foran en varsla matkrise. Regjeringen prioriterer matsikkerhet høyt og øker sin satsning. \nDet er helt kritisk at vi styrker Afrikas egen matproduksjonslik at man på sikt vil bli mer selvforsynt og mindre sårbare.

Anne Beathe Tvinnereim
2022-05-27 13:58:37
Bilete frå innlegget til Bjørg Sandkjær
Laster...
Laster...