Beta
Søket ga 254 treff.
Senterpartiet
2023-06-16 14:35:48

Vi har lagt fram en ny eldrereform. 🤝 Reformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem. 🍀

Senterpartiet
2023-06-13 14:54:50

I dag har vi blitt enig med SV om flertall for revidert nasjonalbudsjett – et budsjett for trygg styring i en urolig tid! 🍀\n\nFinanspolitisk talsperson @geirpollestad oppsummerer.👆

Senterpartiet
2023-05-26 14:06:51

Bli litt bedre kjent med vår stortingsrepresentant Siv Mossleth! 🍀😎

Senterpartiet
2023-05-19 13:03:34

Bli litt bedre kjent med stortingsrepresentant @erlingsande 🍀🤩

Senterpartiet
2023-05-16 12:20:27

Jordbruket og staten har kommet til enighet i jordbruksforhandlingene, med en ramme på 4,147 milliarder kroner. 👩‍🌾👨‍🌾\n\n– Regjeringen viser med all tydelighet at vi prioriterer nasjonal matberedskap. Denne enigheten mellom jordbruket og staten vil bidra til å trygge matproduksjonen over hele landet, matsikkerhet og økt selvforsyning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. 🍀

Senterpartiet
2023-05-15 14:38:54

Regjeringa deler ut 171 millionar til fritidsaktivitetar! 👨‍👧💚 \n\n- For barn og unge som veks opp i låginntekt kan økonomi hindra deira høve til å delta i fritidsaktivitetar. Spesielt no, med ei høg prisstigning som rammar dei familiane som har aller minst aller hardast. Gode lågterskeltilbod tilpassa lokale behov er derfor viktig for at alle barn og unge skal kunne få vere med, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). 🍀

Senterpartiet
2023-05-12 10:30:01

I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å redusere skatten på pensjon med nær 1,4 milliardar kroner.💰\n\n– Pensjonistane vil få vesentleg meir å rutte med i år. Dei er prioriterte i regjeringas forslag til Revidert nasjonalbudsjett ved at pensjonistar med låg pensjon får inntil 4 500 kroner lågare skatt. I tillegg ligg det an til ei rekordhøg oppjustering av pensjonane i vår, seier finansminister @trygvevedum 🍀

Senterpartiet
2023-05-11 13:27:39

I revidert nasjonalbudsjett prioriterer vi viktige velferdsoppgaver som helse, politi og mottak av flyktninger. Dette er et ansvarlig budsjett som skal bidra til trygghet gjennom en urolig tid.💰🍀

Senterpartiet
2023-05-10 09:05:26

Vi prioriterer trygg eldreomsorg med flere eldreboliger og flere heltidsansatte.🤝🍀\n\nI revidert nasjonalbudsjett foreslår vi:\n\n👉 200 mill. kroner til heldøgns omsorgsplasser, tilsvarende ca. 1000 plasser.\n👉 30 mill. kroner til utvidelse av Tørn-prosjektet til hele helse- og omsorgstjenesten.

Senterpartiet
2023-05-09 21:21:12

Senterpartiet har hele tiden vært imot at kommuner som ikke vil slå seg sammen skal straffes økonomisk. Nå fjerner vi et av Solberg-regjeringens tvangsgrep med å gi 100 millioner i kompensasjon til kommuner som ble økonomisk straffet for å ikke ville slå seg sammen. 😃💰🍀

Senterpartiet
2023-05-08 08:00:57

Gratulerer med frigjøringsdagen og til alle våre veteraner! Takk til alle som kjempet og som fortsatt kjemper for vår frihet og rett. Demokrati og frihet er noe vi aldri må ta for gitt.🇳🇴🍀

Senterpartiet
2023-05-07 10:00:36

Frå og med 1. mai blei finansieringa av fastlegeordninga endra. Det skal bidra til betre tilgjengelegheit og at pasientane med størst behov får betre oppfølging frå fastlegen sin. 🧑‍⚕️👨‍⚕️ 🍀

Senterpartiet
2023-05-03 14:53:28

I dag kom nyheten om at sykehusene får til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert nasjonalbudsjett.🏥🍀 \n\n👉 2,5 milliarder kroner er den varige budsjettøkningen som ble varslet i februar.\n👉 2,2 milliarder for å dekke økt prisstigning.\n👉 1,5 milliarder kroner er økte lånerammer.

Senterpartiet
2023-05-01 09:00:04

Gratulerer med dagen til arbeidsfolk over hele landet!😃🎉🇳🇴🍀

Senterpartiet
2023-04-27 14:12:29

Med Senterpartiet i regjering er reisefradraget kraftig økt og forbedret!🚗🚆🍀\n\n👉🏻 30. april er fristen for å endre skattemeldingen. Husk at du må selv legge inn dette fradraget.📨

Senterpartiet
2023-04-24 15:05:05

Bli litt bedre kjent med Landbruks- og matministeren vår, @sandraborch! 🍀💚

Senterpartiet
2023-04-13 16:31:28

Ved årets kommunevalg kan man stemme på Senterpartifolk i hele 346 kommuner i Norge!🤩🍀

Senterpartiet
2023-04-05 10:19:39

Vi ønsker alle ei riktig god påske!😃🐣🍀

Senterpartiet
2023-03-21 15:44:11

🍀Regjeringa gir pengar til 1650 nye studentbustader!🍀 \n\n– Å syte for at det finst god tilgang på trygge og rimelege bustader for studentar er noko av det viktigaste vi kan gjere for studentøkonomien, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.👩‍🎓🧑‍🎓

Senterpartiet
2023-03-19 13:58:57

Tusen takk for et fantastisk landsmøte💚😃🍀 #splm23

Laster...
Laster...