Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
🍀Regjeringa gir pengar til 1650 nye studentbustader!🍀 \n\n– Å syte for at det finst god tilgang på trygge og rimelege bustader for studentar er noko av det viktigaste vi kan gjere for studentøkonomien, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.👩‍🎓🧑‍🎓

Postet:
2023-03-21 15:44:11