Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å redusere skatten på pensjon med nær 1,4 milliardar kroner.💰\n\n– Pensjonistane vil få vesentleg meir å rutte med i år. Dei er prioriterte i regjeringas forslag til Revidert nasjonalbudsjett ved at pensjonistar med låg pensjon får inntil 4 500 kroner lågare skatt. I tillegg ligg det an til ei rekordhøg oppjustering av pensjonane i vår, seier finansminister @trygvevedum 🍀

Postet:
2023-05-12 10:30:01