Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Jordbruket og staten har kommet til enighet i jordbruksforhandlingene, med en ramme på 4,147 milliarder kroner. 👩‍🌾👨‍🌾\n\n– Regjeringen viser med all tydelighet at vi prioriterer nasjonal matberedskap. Denne enigheten mellom jordbruket og staten vil bidra til å trygge matproduksjonen over hele landet, matsikkerhet og økt selvforsyning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. 🍀

Postet:
2023-05-16 12:20:27