Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Frå og med 1. mai blei finansieringa av fastlegeordninga endra. Det skal bidra til betre tilgjengelegheit og at pasientane med størst behov får betre oppfølging frå fastlegen sin. 🧑‍⚕️👨‍⚕️ 🍀

Postet:
2023-05-07 10:00:36