Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Regjeringa deler ut 171 millionar til fritidsaktivitetar! 👨‍👧💚 \n\n- For barn og unge som veks opp i låginntekt kan økonomi hindra deira høve til å delta i fritidsaktivitetar. Spesielt no, med ei høg prisstigning som rammar dei familiane som har aller minst aller hardast. Gode lågterskeltilbod tilpassa lokale behov er derfor viktig for at alle barn og unge skal kunne få vere med, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). 🍀

Postet:
2023-05-15 14:38:54