Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Vi har lagt fram en ny eldrereform. 🤝 Reformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem. 🍀

Postet:
2023-06-16 14:35:48