Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Vi prioriterer trygg eldreomsorg med flere eldreboliger og flere heltidsansatte.🤝🍀\n\nI revidert nasjonalbudsjett foreslår vi:\n\n👉 200 mill. kroner til heldøgns omsorgsplasser, tilsvarende ca. 1000 plasser.\n👉 30 mill. kroner til utvidelse av Tørn-prosjektet til hele helse- og omsorgstjenesten.

Postet:
2023-05-10 09:05:26