Beta
Søket ga 381 treff.
Kristelig Folkeparti
2023-05-05 10:00:06

Verden står ovenfor en trippel utfordring: energikrise, klimakrise og naturkrise🌎 Vi må gå over fra fossil energi til utslippsfri energi for å møte klimakrisen, men også stanse tapet av naturmangfold og sterkt begrense nedbyggingen av natur. KrF sier derfor ja til kjernekraft i Norge💪🏼\n\nKjernekraft er utslippsfri, stabil og medfører små naturinngrep✅ Derfor bør Norge slutte seg til det internasjonale samarbeidet med å utvikle og bygge ut kjernekraft for å sikre stabil, ren og trygg energiproduksjon💛 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-05-04 10:12:09

KrF får 4,5% på fersk måling! 💛

Kristelig Folkeparti
2023-05-04 10:00:06

KrF vil anerkjenne sorg som selvstendig grunnlag for permisjon til mennesker som er i sorg. I dag må fastlegene ofte ty til ulike angstdiagnoser eller andre psykiske lidelser for å rettferdiggjøre sykemelding når noen er i sorg. \n\nSorg i seg selv er ikke en sykdom, men det er en naturlig reaksjon på en ekstrem belastning. I løpet av livet vil alle oppleve sorg, og mange vil få redusert arbeidsevne en periode, uten at det betyr at de er syke. Sorgmelding vil gi en anerkjennelse av sorgens konsekvenser, nødvendig tid til restaurering, og hjelp til best mulig retur til en hverdag...

Kristelig Folkeparti
2023-05-03 10:00:06

Sammenhengen mellom unges psykiske problemer og bruk av sosiale medier er svært sterk❗ KrF mener det trengs en verifiserbar aldersgrense på 13 år for sosiale medier💪🏼 I dag er aldersgrensen 13 år, men det er enkelt å lyve på alderen for å opprette en slik konto📱 Derfor mener vi at aldersgrensen må følges av krav om registrering og innlogging med verifiserbar løsning, som for eksempel BankID✅ Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-05-02 10:00:07

Barn på flukt trenger bedre beskyttelse❌ Barn som flykter alene er i en mye større risiko for å bli utnyttet og rekruttert inn i prostitusjon, terrorgrupper eller barnearbeid. KrF mener at Norge er nødt til å komme med konkrete tiltak for å beskytte barn på flukt. \n\nKrF ønsker derfor å opprette en egen barnekvote hvor Norge forplikter seg til mottak av 500 enslige mindreårige barn på flukt💛 Disse 500 enslige mindreårige barna skal regnes utenom dagens antall kvoteflyktninger som får innvilget oppholdstillatelse i Norge. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-05-01 10:00:06

Alle barn skal ha en god og trygg oppvekst💛 Sosiale medier fører til en rekke utfordringer for barn og unge som utestengelse, digital mobbing, svekket konsentrasjonsevne og forsterket psykisk uhelse. Disse negative trendene noe KrF vil jobbe aktivt for å snu❗\n\nGjennomsnittlig skjermtid blant ungdom i Norge er omtrent 5 timer per dag. I skolen kan mobilen sette en stopper for viktige menneskelige relasjoner og være en distraksjon fra å lære seg både faglige, men også sosiale ferdigheter📱 Derfor vil KrF ha en mobilfri barne- og ungdomsskole👊🏼 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-04-28 09:37:52

Foreldre snakker om tidsklemmen som ligger som en klam hånd over småbarnslivet - og regjeringen svarer med kutt i familienes valgfrihet❌ KrF mener familiene selv må få bestemme hva som er best for seg og sine barn. Derfor er kontantstøtten fremdeles viktig💪🏼 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-04-26 12:41:04

I talen sin til KrFs landsmøte sa Olaug at Kjerkol ikke lenger har den tilliten som trengs for å bygge et sterkt helsevesen for fremtiden. Hverken blant helsepersonell eller pasienter❌\n\n– Nå trengs det et skifte. Det er på tide å få inn noen som vet hva de vil og en helseminister som kan styre sektoren med stø hånd, sa hun.\n\nHer kan du lese mer: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/bytt-ut-kjerkol/15678803/

Kristelig Folkeparti
2023-04-25 12:40:16

KrF er første parti som sier JA til kjernekraft i Norge💪🏼 Vi står overfor en trippel utfordring: energikrise, klimakrise og naturkrise🌎 Vi må gå over fra fossil energi til utslippsfri energi for å møte klimakrisen, men også stanse tapet av naturmangfold og sterkt begrense nedbyggingen av natur. \n\nKjernekraft er utslippsfri, stabil og medfører små naturinngrep✅ Derfor bør Norge slutte seg til det internasjonale samarbeidet med å utvikle og bygge ut kjernekraft for å sikre stabil, ren og trygg energiproduksjon💛 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-04-25 11:51:47

Vil du også ha👇 \n\n💛 et trygt helsevesen som gir deg hjelpen du trenger når du trenger den\n💛 en eldreomsorg som ser hele mennesker, skaper god alderdom og bygger fellesskap \n💛 en familiepolitikk som gir familiene valgfrihet og barn med en trygg oppvekst \n💛 gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet\n\nEr du enig? Bli med på laget i dag: https://krf.no/blimedlem

Kristelig Folkeparti
2023-04-22 13:44:31

Hils på KrFs nye ledertrio 💛

Kristelig Folkeparti
2023-04-21 07:00:07

Få med deg partileder Olaug Bollestad sin tale til landsmøtet klokken 11💛 Den streames her på Facebook! Skal du se på? 🎥

Kristelig Folkeparti
2023-04-20 14:39:54

Olaug og Dag Inge lader opp til landsmøte i helgen med en is i sola 🍦skal du følge med i helgen?

Kristelig Folkeparti
2023-04-19 12:17:33

Å kutte til friskoler er ingen «rydde-jobb» som Arbeiderpartiet kaller det❌ Det er smålige ideologiske kutt som går aller mest ut over skolehverdagen for friskoleelever og familienes valgfrihet. Friskoler truer ikke den offentlige skolen, men er tvert imot et viktig supplement💪 Elever er ulike, da trenger vi også ulike skoler💛 Enig?

Kristelig Folkeparti
2023-04-18 10:02:27

Forskning viser at lesing på skjerm gir mindre læring📙 KrF mener derfor at skolen trenger flere bøker, ikke flere nettbrett💪 Er du enig?\n\nHer kan du lese mer: \nhttps://www.utdanningsnytt.no/kjell-ingolf-ropstad-laereboker-laeremidler/gi-barna-trykte-boker/355676

Kristelig Folkeparti
2023-04-13 19:44:26

KrF får 4,6% på fersk måling🌟 Bli med på laget du også!😍 https://krf.no/blimedlem

Kristelig Folkeparti
2023-04-06 08:00:07

Dessverre er barnas fritidsaktiviteter noe av det første som ryker når økonomien strammer seg til hos foreldrene. Det er det vi ser nå😢 Fra politisk hold må vi sikre at alle barn kan delta på en fritidsaktivitet, ikke bare øvre middelklasse‼️ Derfor er det uforståelig at regjeringen reverserte utrullingen av fritidskortet, som ville gitt alle barn 2000kr til bruk på en fritidsaktivitet. Regjeringen burde snu, og gjeninnføre fritidskortet! Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-04-04 08:00:09

Friskoler truer ikke den offentlige skolen, men er tvert imot et viktig supplement‼️ Elever er ulike, da trenger vi også ulike skoler - KrF vil sikre retten til å velge en friskole for dem som ønsker det!

Kristelig Folkeparti
2023-04-02 08:00:08

Riktig god påske til deg og dine fra KrF-leder Olaug Bollestad💛🐣

Kristelig Folkeparti
2023-03-31 15:21:58

Denne uken la regjeringen frem sitt forslag til grunnrenteskatt for havbruk. Regjeringens håndtering av saken har ikke vært god, og forslaget innebærer et altfor høyt skattetrykk for næringen❌\n\n– Det er uaktuelt for KrF å støtte regjeringens forslag slik det foreligger nå, sier Kjell Ingolf Ropstad. \n\nHer kan du lese mer: https://krf.no/nyheter/regjeringens-havbruksskatt-uaktuelt-a-stotte-regjeringens-forslag/

Laster...
Laster...