Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Å kutte til friskoler er ingen «rydde-jobb» som Arbeiderpartiet kaller det❌ Det er smålige ideologiske kutt som går aller mest ut over skolehverdagen for friskoleelever og familienes valgfrihet. Friskoler truer ikke den offentlige skolen, men er tvert imot et viktig supplement💪 Elever er ulike, da trenger vi også ulike skoler💛 Enig?

Postet:
2023-04-19 12:17:33