Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Dessverre er barnas fritidsaktiviteter noe av det første som ryker når økonomien strammer seg til hos foreldrene. Det er det vi ser nå😢 Fra politisk hold må vi sikre at alle barn kan delta på en fritidsaktivitet, ikke bare øvre middelklasse‼️ Derfor er det uforståelig at regjeringen reverserte utrullingen av fritidskortet, som ville gitt alle barn 2000kr til bruk på en fritidsaktivitet. Regjeringen burde snu, og gjeninnføre fritidskortet! Er du enig?

Postet:
2023-04-06 08:00:07