Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Barn på flukt trenger bedre beskyttelse❌ Barn som flykter alene er i en mye større risiko for å bli utnyttet og rekruttert inn i prostitusjon, terrorgrupper eller barnearbeid. KrF mener at Norge er nødt til å komme med konkrete tiltak for å beskytte barn på flukt. \n\nKrF ønsker derfor å opprette en egen barnekvote hvor Norge forplikter seg til mottak av 500 enslige mindreårige barn på flukt💛 Disse 500 enslige mindreårige barna skal regnes utenom dagens antall kvoteflyktninger som får innvilget oppholdstillatelse i Norge. Er du enig?

Postet:
2023-05-02 10:00:07