Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Verden står ovenfor en trippel utfordring: energikrise, klimakrise og naturkrise🌎 Vi må gå over fra fossil energi til utslippsfri energi for å møte klimakrisen, men også stanse tapet av naturmangfold og sterkt begrense nedbyggingen av natur. KrF sier derfor ja til kjernekraft i Norge💪🏼\n\nKjernekraft er utslippsfri, stabil og medfører små naturinngrep✅ Derfor bør Norge slutte seg til det internasjonale samarbeidet med å utvikle og bygge ut kjernekraft for å sikre stabil, ren og trygg energiproduksjon💛 Er du enig?

Postet:
2023-05-05 10:00:06