Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Alle barn skal ha en god og trygg oppvekst💛 Sosiale medier fører til en rekke utfordringer for barn og unge som utestengelse, digital mobbing, svekket konsentrasjonsevne og forsterket psykisk uhelse. Disse negative trendene noe KrF vil jobbe aktivt for å snu❗\n\nGjennomsnittlig skjermtid blant ungdom i Norge er omtrent 5 timer per dag. I skolen kan mobilen sette en stopper for viktige menneskelige relasjoner og være en distraksjon fra å lære seg både faglige, men også sosiale ferdigheter📱 Derfor vil KrF ha en mobilfri barne- og ungdomsskole👊🏼 Er du enig?

Postet:
2023-05-01 10:00:06