Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
KrF vil anerkjenne sorg som selvstendig grunnlag for permisjon til mennesker som er i sorg. I dag må fastlegene ofte ty til ulike angstdiagnoser eller andre psykiske lidelser for å rettferdiggjøre sykemelding når noen er i sorg. \n\nSorg i seg selv er ikke en sykdom, men det er en naturlig reaksjon på en ekstrem belastning. I løpet av livet vil alle oppleve sorg, og mange vil få redusert arbeidsevne en periode, uten at det betyr at de er syke. Sorgmelding vil gi en anerkjennelse av sorgens konsekvenser, nødvendig tid til restaurering, og hjelp til best mulig retur til en hverdag som også inkluderer deltakelse i arbeidslivet. Er du enig?

Postet:
2023-05-04 10:00:06