Beta
Søket ga 535 treff.
Nærings&fiskeridep
2021-11-02 10:36:44

RT @NorskIndustri: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran åpner Verftskonferansen 2021 i Ålesund #verftskonf https://t.co/R2FPsX24cx

Nærings&fiskeridep
2021-10-14 16:43:30

https://t.co/hEQCayd9na

Nærings&fiskeridep
2021-10-14 15:26:32

RT @Statsmin_kontor: Her finner du det første gruppebildet av regjeringen Støre. Det kan brukes fritt mot kreditering. Foto: NTB Kommunikas…

Nærings&fiskeridep
2021-10-14 14:12:58

RT @Statsmin_kontor: Bilder av Jonas Gahr Støres regjering på Slottsplassen finner du her: https://t.co/RNgdnGPbdh https://t.co/9n5VIxZmuA

Nærings&fiskeridep
2021-10-14 13:52:41

Nye statsråder i Nærings- og fiskeridepartementet: I statsråd i dag ble Bjørnar Skjæran utnevnt til ny fiskeri- og havminister og Jan Christian Vestre til ny næringsminister. Les mer - https://t.co/ddw0E6Rm4f https://t.co/DDA2M8xK4i

Nærings&fiskeridep
2021-10-14 12:39:24

RT @Statsmin_kontor: Her er ansvarsfordelingen i Jonas Gahr Støres regjering. https://t.co/eHlttuLIqU https://t.co/iE8dCybixD

Nærings&fiskeridep
2021-10-14 12:09:12

RT @Statsmin_kontor: Her kan du følgje med direkte når regjeringa Støre kjem ut på Slottsplassen ca klokka 12.15 etter sitt første statsråd på Slottet. https://t.co/AmiwgH2659

Nærings&fiskeridep
2021-10-14 12:09:06

RT @Statsmin_kontor: I statsråd i dag klokka 10 vart regjeringa til @jonasgahrstore utnemnd. Her kan du sjå medlemmane i regjeringa utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. https://t.co/3hUpgT4Ylk

Nærings&fiskeridep
2021-10-14 10:24:55

RT @Statsmin_kontor: Her kan du se oppsettet av nøkkeloverrekkelsene i departementene i forbindelse med regjeringsskiftet 14. oktober. http…

Nærings&fiskeridep
2021-10-14 09:14:16

RT @Statsmin_kontor: Statsministerens kontor legg til rette for deling av foto gjennom skiftedagen på vår FlickR-konto. Bileta kan brukast fritt av pressa ved kreditering av fotograf. https://t.co/ksUsjAIcaV

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:48:43

Regjeringa vil løyve 388 millionar kroner til opprydding etter gruvedrift på Svalbard og 797 millionar kroner til handtering av atomavfall og atomanlegg i Viken. #statsbudsjettet https://t.co/gZJhkHyZNh

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:48:12

Regjeringa vil at fartøy under 15 meter framleis skal vere friteke for kontrollavgift i 2022. Dette kjem av dei nye krava til sporing og rapportering for flåtegruppa. #statsbudsjettet https://t.co/JhxnE5nu0u

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:47:41

Regjeringa foreslår å omprioritere 42 millionar kroner på Forskningsrådets budsjett til styrking av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av framtidas havbruk. #statsbudsjettet https://t.co/ow852Egqw0

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:46:34

Som følgje av auka i CO2-avgifta for fiskeflåten, vil regjeringa utsetje nedtrappinga og heve ramma for ordninga i 2022. #statsbudsjettet https://t.co/j5sQ0wBPC3

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:45:58

Regjeringa vil setje av 10 millionar kroner til å styrkje oppfølginga av FNs havforksningstiår. #statsbudsjettet https://t.co/P6S2pzIL4G

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:45:33

Regjeringa vil setje av 10 millionar kroner til å styrkje oppfølginga av FNs havforksningstiår. #statsbudsjettet https://t.co/P6S2pzIL4G

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:44:55

I #statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringa å løyve 11,7 millionar kroner til vidare utvikling og drift av eit register over reelle rettshavarar. https://t.co/5jiu81yvuD

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:44:12

Regjeringa foreslår å styrke grunnløyvinga til teknisk-industrielle institutt med 29,2 millionar kroner, til 486,6 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022. #statsbudsjettet https://t.co/ThzKIhp6Ey

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 11:32:58

Regjeringa satsar vidare på grøn vekst og omstilling, og løyver store beløp til mellom anna Grøn plattform, Nysnø, Ocean Space Center og InvestEU. #statsbudsjettet https://t.co/zhO67Yf2HI

Nærings&fiskeridep
2021-10-08 10:48:09

Regjeringen gir klarsignal for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya. Norge blir med dette et av svært få land som vil kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. @erna_solberg @IselinNybo @Statsmin_kontor @Regjeringen https://t.co/yYJBuyV52p

Laster...
Laster...