Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
https://t.co/hEQCayd9na

Postet:
2021-10-14 16:43:30

Delt innhold:
Nye statsråder i Nærings- og fiskeridepartementet
I statsråd i dag ble Jan Christian Vestre utnevnt til ny næringsminister og Bjørnar Skjæran til ny fiskeri- og havminister.