Beta
Søket ga 1973 treff.
Venstre
2023-11-16 10:26:08

🇵🇸 I dag stemmer Stortinget over å anerkjenne Palestina som egen stat.\n \nVenstre stemmer for.\n\nEn fri og selvstendig palestinsk stat er nødvendig for en tostatsløsning – og en tostatsløsning må være målet for norsk midtøstenpolitikk. \n\nDa debatten gikk i salen på tirsdag, hørte vi demonstrantenes rop utenfra. Vi hørte de rope: La barna leve! Gi barna frihet!\n\nOg når folket roper, kan ikke politikerne stilne. Tirsdag talte politikerne med. Mange ba om ordet og debatten gikk over tiden, dermed ble voteringen flyttet til i dag. Her kan du høre Guris innlegg i den debatten.\n\nVenstre krever en umiddelbar våpenhvile. Vi krever at Hamas’...

Venstre
2023-11-15 19:57:12

Vi har lagt fram vårt forslag til statsbudsjett og her får du en kjapp innføring i hva dette budsjettet ville betydd for deg 💸\n\nFor det går altså an å lage et budsjett som både gjør godt for lommeboken, godt for miljøet og godt for framtiden 💚\n\nForresten, representantene har tryllet fram masse forskjellige griser her, så da må vi jo spørre: hvem har den fineste? 🧐

Venstre
2023-11-14 10:15:08

Hvordan hadde statsbudsjettet sett ut, om vi fikk bestemme?\nJo, sånn her! \n\nVi har lagt fram vårt alternative statsbudsjett for 2024 som viser en klar visjon for Norge. Mens regjeringen holder fast på gamle løsninger, er redde for å fornye velferdsstaten og finansierer offentlig sektor med høyere skatter for folk og næringsliv, vil Venstre ha et omfordelende, grønt og ansvarlig budsjett som tar Norge framover. \n\nVi kutter i den offentlige pengebruken og letter skattetrykket, samtidig som vi innfører flere målrettede satsninger for å styrke norsk konkurransekraft, gjennomføre det grønne skiftet, bygge kunnskapssamfunnet og redusere fattigdom hjemme og ute.

Venstre
2023-11-14 10:15:01

Hvordan hadde statsbudsjettet sett ut, om vi fikk bestemme?\nJo, sånn her! \n\nVi har lagt fram vårt alternative statsbudsjett for 2024 som viser en klar visjon for Norge. Mens regjeringen holder fast på gamle løsninger, er redde for å fornye velferdsstaten og finansierer offentlig sektor med høyere skatter for folk og næringsliv, vil Venstre ha et omfordelende, grønt og ansvarlig budsjett som tar Norge framover. \n\nVi kutter i den offentlige pengebruken og letter skattetrykket, samtidig som vi innfører flere målrettede satsninger for å styrke norsk konkurransekraft, gjennomføre det grønne skiftet, bygge kunnskapssamfunnet og redusere fattigdom hjemme og ute.

Venstre
2023-11-13 17:00:00

For lite ressurser i norske fengsler fører til at innsatte blir sykere av å sone og isteden for å rehabiliteres, slik som fengsel er ment for.\n\nDet gjør at vi fort ender opp med en direktelinje fra fengslene til Nav, psykiatrien eller tilbake i fengsel. Derfor vil vi ha e økt satsing på psykisk helse i fengslene, og setter av 30 millioner til det i vårt forslag til stasbudsjett og utfordrer regjeringen til å gjøre det samme.

Venstre
2023-11-12 17:39:42

Hils på Cody 👋🐶\n\nVi vil at han og alle andre dyr skal leve gode liv 💚 Men selv om vi har strenge krav til dyrevelferd i Norge, er det fortsatt dyr som lider. \n\nDerfor trenger vi er sterkt dyrepoliti i hele Norge. Regjeringen ser riktignok ikke ut til å følge med, da dyrepoliti ikke er nevnt med ETT eneste ord i statsbudsjettet 👎

Venstre
2023-11-09 16:10:08

85 år har gått siden den skjebnesvangre natten hvor flere tusen synagoger ble brent, jødiske butikker ble plyndret, leiligheter eid av jøder ble rasert og tusenvis av jøder ble ført til konsentrasjonsleirer. Krystallnatten markerte starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelse i Tyskland. \n\nAldri igjen.\n\nI dag må vi lytte når Det Mosaiske Trossamfunds roper varsko mot økt hets og hat mot norske jøder. \n\nSom PST sier, ekstremister skiller ikke mellom jøder og israelere. Dette er alvorlig fordi det fratar jøder i Norge helt grunnleggende menneskerettigheter som forsamlingsfrihet. Ingen skal oppleve å føle frykt på bakgrunn av hvem de er i...

Venstre
2023-11-09 10:35:43

Ingen skal jobbe døgnet rundt, men likevel føler mange behov for å være tilgjengelige til enhver tid – spesielt når de har fleksible arbeidstimer 🫠\n\nFleksibilitet er et gode, det åpner flere dører og gjør at vi kan tilpasse oss fremtidens arbeidsliv. Men fleksibilitet skal ikke gå på bekostning av fritid, derfor er det viktig med et arbeidslovverk som også henger med i tiden ⏰\n\nRetten til å logge av er innført i Frankrike, Belgia, Peru, Kenya, Filippinene, Italia, Slovakia, Luxemburg og Argentina 🌍 Da bør vel Norge følge etter?

Venstre
2023-11-09 10:29:42

Vi vil lovfeste retten til å logge av, men hvorfor trenger vi det? \n\nJo, fordi vårt utgangspunkt er at vi skal ha et mer fleksibelt arbeidsliv. Digitalisering og teknologi gir mange muligheter til en mer fleksibel arbeidshverdag og mer autonomi – både på hvordan vi jobber, hvor vi jobber og når vi jobber.\n\n💚 Men da må vi også sikre at man har verktøy til å beskytte fritiden sin. \n\n🔍 Mange som jobber hjemmefra føler behov for å være tilgjengelige til enhver tid. Men å besvare samtaler og meldinger etter at arbeidstiden er over kan føre til stress og utbrenthet.\n\n🌍 Flere...

Venstre
2023-11-08 16:14:55

Mandag denne uken uttalte Netanyahu at Israel vil overta et «overordnet sikkerhetsansvar» for Gaza når den pågående krigen er over. \n\nDette vil innebære en reokkupasjon av Gaza og det er vi svært bekymret for. \n\nUSAs president Biden har heldigvis vært tydelig på at til og med ikke USA støtter denne planen, mens EU-kommisjonen på sin side har foreslått at den palestinske selvstyremyndigheten får politisk kontroll på Gazastripen, og at man kan sette inne en FN-styrke på bakken. \n\nI dag spurte Guri utenriksminister Espen Barth Eide i Stortingets spørretime om hvordan regjeringen ser på disse ulike initiativene. \n\nHvordan jobber regjeringen nå...

Venstre
2023-11-04 14:51:44

I Parisavtalen har vi forpliktet oss til å kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Hittil har vi kuttet fem prosent 🥲\n\nMed dagens fart vil vi ikke nå målet før i 2043.\n\nRegjeringen vet hva som skal til for å kutte mer utslipp, men de gjør ingen ting med det. \n\nVi krever klimahandling nå. Det er på overtid!

Venstre
2023-11-04 14:48:36

Hittil har Norge kuttet 5 prosent av klimautslippene, men regjeringen har satt 55 prosent som mål innen 2030. Hva er vitsen med mål når regjeringen ikke tar klimasaken på alvor?

Venstre
2023-11-01 08:44:54

Hvor mange ganger må samme sies før Regjeringen tar det til seg? 🤨

Venstre
2023-11-01 08:43:21

Lånekassen fyller i dag 76 år! 🥳\n \nStatens lånekasse har i 76 år gitt flere friheten til å velge det de vil, hvis de vil, uavhengig av familiens økonomi.\nMen en ordning kan alltids bli bedre – som da vi fikk økt støtten til elleve måneder i 2016 – vil vi at studiestøtten nå skal økes ytterligere. Enig? 💚

Venstre
2023-10-31 16:22:35

Høyesteretts enstemmige domsavsigelse i ACER-saken er helt krystallklar på at Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, inkludert energibyrået ACER, ikke har gitt myndighetsoverføring av betydning.\n\nHøyesterettsdommen bør med dette sette et punktum for konspirasjonsteoriene en gang for alle.\n\nHøyesteretts enstemmige slutning gjør neppe inntrykk på de sterkeste konspirasjonsteoretikerne, men nå må i det minste seriøse aktører slutter å gjengi påstandene deres etter denne enstemmige høyesterettsdommen.\n\nVenstre stemte for tredje energimarkedspakke i Stortinget, og mente det var klart innenfor stortingsflertallets myndighet. Vi er glade for at Høyesterett er enig, og slår tydelig fast at «dette er ikke et tvilstilfelle».\n\nRegjeringen er allerede fem år på...

Venstre
2023-10-28 18:14:29

Sveip for å lese Guri uttalelse.

Venstre
2023-10-28 16:48:56

Venstre fordømmer på det sterkeste den kollektive volden som Israel nå utfører mot befolkningen i Gaza. Israel har en rett til å svare på Hamas sine angrep den 7. oktober, og Hamas må frigi gislene. Men det blir tydeligere for hver dag som går at Israel nå beveger seg langt utenfor hva vi kan anse som betimelig respons. Israels massive angrep, som går utover sivile palestinere må opphøre umiddelbart, humanitære korridorer må opprettes og situasjonen må deeskaleres. \n\nIsrael bryter folkeretten, og det må vi fordømme. Jeg er glad for at utenriksministeren er veldig tydelig nå på at Israels angrep og blokade bryter med krigens regler. \n\nJeg er sterkt bekymret for de menneskelige omkostningene som Israel sine uproporsjonale angrep fører til. Menneskerettighetene er ukrenkelige og allmenne, og tilhører hver palestiner og israeler. Vi må nå gjøre det vi kan for å stanse denne humanitære katastrofen.

Venstre
2023-10-28 16:48:32

Vi fordømmer på det sterkeste den kollektive volden som Israel når utfører mot befolkningen i Gaza.\n\nAngrep på sivile kan ikke forsvares. Menneskerettigheter er ukrenkelige og allmenne, og tilhører hver palestiner og israeler. Vi må nå gjøre der vi kan for å stanse denne humanitære krisen.\n\nVolden må opphøre umiddelbart, humanitære korridorer må opprettes og folkeretten må respekteres.

Venstre
2023-10-28 16:40:21

Vi fordømmer på det sterkeste den kollektive volden som Israel når utfører mot befolkningen i Gaza.\n\nAngrep på sivile kan ikke forsvares. Menneskerettigheter er ukrenkelige og allmenne, og tilhører hver palestiner og israeler. Vi må nå gjøre der vi kan for å stanse denne humanitære krisen. \n\nVolden må opphøre umiddelbart, humanitære korridorer må opprettes og folkeretten må respekteres.

Venstre
2023-10-27 16:38:32

Denne helgen arrangerer vi folkevalgtkonferanse – og vi er innmari stolt av å være på lag med alle de flinke folkevalgte i Venstre! 💚\n\nAlle Venstres representanter i kommunestyrer, bystyrer og fylkesting er invitert en helg med nettverksbygging, faglig påfyll og politikk. \n\nNå har mange kommuner over hele landet fått et sterkere liberalt parti i posisjon eller opposisjon.\nEt parti står opp for liberale verdier og mot kameraderi, som sørger for at pressen får tilgangen de skal ha, som er tydelige og setter foten ned når det trengs. Også på steder der det bare er én venstrepolitiker. \n\nFor det trengs faktisk kun...

Laster...
Laster...