Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
Ingen skal jobbe døgnet rundt, men likevel føler mange behov for å være tilgjengelige til enhver tid – spesielt når de har fleksible arbeidstimer 🫠\n\nFleksibilitet er et gode, det åpner flere dører og gjør at vi kan tilpasse oss fremtidens arbeidsliv. Men fleksibilitet skal ikke gå på bekostning av fritid, derfor er det viktig med et arbeidslovverk som også henger med i tiden ⏰\n\nRetten til å logge av er innført i Frankrike, Belgia, Peru, Kenya, Filippinene, Italia, Slovakia, Luxemburg og Argentina 🌍 Da bør vel Norge følge etter?

Postet:
2023-11-09 10:35:43