Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:

Postet:
2023-10-28 16:48:56

Delt innhold:
Venstre fordømmer på det sterkeste den kollektive volden som Israel nå utfører mot befolkningen i Gaza. Israel har en rett til å svare på Hamas sine angrep den 7. oktober, og Hamas må frigi gislene. Men det blir tydeligere for hver dag som går at Israel nå beveger seg langt utenfor hva vi kan anse som betimelig respons. Israels massive angrep, som går utover sivile palestinere må opphøre umiddelbart, humanitære korridorer må opprettes og situasjonen må deeskaleres. \n\nIsrael bryter folkeretten, og det må vi fordømme. Jeg er glad for at utenriksministeren er veldig tydelig nå på at Israels angrep og blokade bryter med krigens regler. \n\nJeg er sterkt bekymret for de menneskelige omkostningene som Israel sine uproporsjonale angrep fører til. Menneskerettighetene er ukrenkelige og allmenne, og tilhører hver palestiner og israeler. Vi må nå gjøre det vi kan for å stanse denne humanitære katastrofen.