Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Vi fordømmer på det sterkeste den kollektive volden som Israel når utfører mot befolkningen i Gaza.\n\nAngrep på sivile kan ikke forsvares. Menneskerettigheter er ukrenkelige og allmenne, og tilhører hver palestiner og israeler. Vi må nå gjøre der vi kan for å stanse denne humanitære krisen.\n\nVolden må opphøre umiddelbart, humanitære korridorer må opprettes og folkeretten må respekteres.

Postet:
2023-10-28 16:48:32

Delt innhold:
Photos from Venstre's post