Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Høyesteretts enstemmige domsavsigelse i ACER-saken er helt krystallklar på at Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, inkludert energibyrået ACER, ikke har gitt myndighetsoverføring av betydning.\n\nHøyesterettsdommen bør med dette sette et punktum for konspirasjonsteoriene en gang for alle.\n\nHøyesteretts enstemmige slutning gjør neppe inntrykk på de sterkeste konspirasjonsteoretikerne, men nå må i det minste seriøse aktører slutter å gjengi påstandene deres etter denne enstemmige høyesterettsdommen.\n\nVenstre stemte for tredje energimarkedspakke i Stortinget, og mente det var klart innenfor stortingsflertallets myndighet. Vi er glade for at Høyesterett er enig, og slår tydelig fast at «dette er ikke et tvilstilfelle».\n\nRegjeringen er allerede fem år på overtid med å innføre Ren energi-pakken, også kalt fjerde energimarkedspakke, til EU. Senterpartiet har markert seg tydelig mot, og påstått at denne krever ¾ flertall i Stortinget. Etter denne dommen er det ingenting som skulle tilsi det, og regjeringen må få fingeren ut slik at norsk næringsliv kan forholde seg til samme rammevilkår som resten av Europa. Ren energipakken vil dessuten gjøre det enklere for Norge å nå klimamålet for 2030.

Postet:
2023-10-31 16:22:35

Delt innhold:
Høyesteretts enstemmige domsavsigelse i ACER-saken er helt krystallklar på at Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, inkludert energibyrået ACER, ikke har gitt myndighetsoverføring av betydning.\n\nHøyesterettsdommen bør med dette sette et punktum for konspirasjonsteoriene en gang for alle.\n\nHøyesteretts enstemmige slutning gjør neppe inntrykk på de sterkeste konspirasjonsteoretikerne, men nå må i det minste seriøse aktører slutter å gjengi påstandene deres etter denne enstemmige høyesterettsdommen.\n\nVenstre stemte for tredje energimarkedspakke i Stortinget, og mente det var klart innenfor stortingsflertallets myndighet. Vi er glade for at Høyesterett er enig, og slår tydelig fast at «dette er ikke et tvilstilfelle».\n\nRegjeringen er allerede fem år på overtid med å innføre Ren energi-pakken, også kalt fjerde energimarkedspakke, til EU. Senterpartiet har markert seg tydelig mot, og påstått at denne krever ¾ flertall i Stortinget. Etter denne dommen er det ingenting som skulle tilsi det, og regjeringen må få fingeren ut slik at norsk næringsliv kan forholde seg til samme rammevilkår som resten av Europa. Ren energipakken vil dessuten gjøre det enklere for Norge å nå klimamålet for 2030.