Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
For lite ressurser i norske fengsler fører til at innsatte blir sykere av å sone og isteden for å rehabiliteres, slik som fengsel er ment for.\n\nDet gjør at vi fort ender opp med en direktelinje fra fengslene til Nav, psykiatrien eller tilbake i fengsel. Derfor vil vi ha e økt satsing på psykisk helse i fengslene, og setter av 30 millioner til det i vårt forslag til stasbudsjett og utfordrer regjeringen til å gjøre det samme.

Postet:
2023-11-13 17:00:00