Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Hvordan hadde statsbudsjettet sett ut, om vi fikk bestemme?\nJo, sånn her! \n\nVi har lagt fram vårt alternative statsbudsjett for 2024 som viser en klar visjon for Norge. Mens regjeringen holder fast på gamle løsninger, er redde for å fornye velferdsstaten og finansierer offentlig sektor med høyere skatter for folk og næringsliv, vil Venstre ha et omfordelende, grønt og ansvarlig budsjett som tar Norge framover. \n\nVi kutter i den offentlige pengebruken og letter skattetrykket, samtidig som vi innfører flere målrettede satsninger for å styrke norsk konkurransekraft, gjennomføre det grønne skiftet, bygge kunnskapssamfunnet og redusere fattigdom hjemme og ute.

Postet:
2023-11-14 10:15:08

Delt innhold:
Photos from Venstre's post