Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
85 år har gått siden den skjebnesvangre natten hvor flere tusen synagoger ble brent, jødiske butikker ble plyndret, leiligheter eid av jøder ble rasert og tusenvis av jøder ble ført til konsentrasjonsleirer. Krystallnatten markerte starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelse i Tyskland. \n\nAldri igjen.\n\nI dag må vi lytte når Det Mosaiske Trossamfunds roper varsko mot økt hets og hat mot norske jøder. \n\nSom PST sier, ekstremister skiller ikke mellom jøder og israelere. Dette er alvorlig fordi det fratar jøder i Norge helt grunnleggende menneskerettigheter som forsamlingsfrihet. Ingen skal oppleve å føle frykt på bakgrunn av hvem de er i Norge.\n\nEtter forrige ukes advarsel fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om en skjerpet trussel mot israelske og jødiske mål i Norge, har Venstre tatt initiativ til å be regjeringen om å redegjøre for Stortinget. Vi er bekymret for potensiell vold mot jøder i Norge og vil vite hvordan regjeringen planlegger å følge opp situasjonen.

Postet:
2023-11-09 16:10:08

Delt innhold:
85 år har gått siden den skjebnesvangre natten hvor flere tusen synagoger ble brent, jødiske butikker ble plyndret, leiligheter eid av jøder ble rasert og tusenvis av jøder ble ført til konsentrasjonsleirer. Krystallnatten markerte starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelse i Tyskland. \n\nAldri igjen.\n\nI dag må vi lytte når Det Mosaiske Trossamfunds roper varsko mot økt hets og hat mot norske jøder. \n\nSom PST sier, ekstremister skiller ikke mellom jøder og israelere. Dette er alvorlig fordi det fratar jøder i Norge helt grunnleggende menneskerettigheter som forsamlingsfrihet. Ingen skal oppleve å føle frykt på bakgrunn av hvem de er i Norge.\n\nEtter forrige ukes advarsel fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om en skjerpet trussel mot israelske og jødiske mål i Norge, har Venstre tatt initiativ til å be regjeringen om å redegjøre for Stortinget. Vi er bekymret for potensiell vold mot jøder i Norge og vil vite hvordan regjeringen planlegger å følge opp situasjonen.