Beta
Søket ga 360 treff.
Kulturdepartementet
2022-12-09 12:22:53

- Ingen barn eller unge skal fratas muligheten til å være med på idrettsaktiviteter. Derfor er arbeidet med likestilling og deltakelse førsteprioritet i tilskuddet til Norges idrettsforbund, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen https://t.co/C3xcN8Qfmj

Kulturdepartementet
2022-12-09 11:05:40

NOU om musikk: Vi trenger oppdatert kunnskap for å se om virkemidler og tiltak er godt nok tilpasset dagens muligheter og utfordringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen https://t.co/wz95gtLFmT

Kulturdepartementet
2022-12-08 12:14:31

335 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner https://t.co/aLa46fjoBt

Kulturdepartementet
2022-12-05 15:21:21

En god nyhet på Frivillighetens dag! https://t.co/QtC0rp6L5T

Kulturdepartementet
2022-11-17 14:17:55

Den nye forskriften fastsetter flere generelle regler som vil gjelde for alle pengespilltilbydere, blant annet et klart forbud mot å tilby bonus- og gratisspill, VIP-programmer eller andre personlige økonomiske grep for å lokke folk tilbake til pengespill\nhttps://t.co/rSx0exhr6V

Kulturdepartementet
2022-11-04 16:07:18

Ny stortingsmelding lagt fram i dag https://t.co/4Fkywt3C7D

Kulturdepartementet
2022-11-04 16:04:06

@trettebergstuen har lagt fram ei ny stortingsmelding i dag https://t.co/4FkywtkF9D

Kulturdepartementet
2022-11-03 12:44:37

Kultur- og likestillingsdepartementets menneskerettspris for 2022 ble i dag gitt til Stavanger Aftenblad for det omfattende sakskomplekset kalt «Politimakt mot barn» https://t.co/XeqzIjPszZ

Kulturdepartementet
2022-10-24 13:22:08

Gratulerer til Vestland fylkeskommune med årets nynorskpris! https://t.co/rEquPyo4cE

Kulturdepartementet
2022-10-18 11:06:56

Følg nordisk mediekonferanse på Nasjonalmuseet her https://t.co/cwebCQL4sV

Kulturdepartementet
2022-10-11 15:16:32

– Endringene vi gjør nå håper vi vil være til hjelp for frivilligheten, og jeg vil oppfordre frivillige organisasjoner som har betalingsutfordringer til å søke om støtte så snart søknadsskjemaet åpner, sier statsråd @Trettebergstuen https://t.co/3fdOjLDg9T

Kulturdepartementet
2022-10-10 09:42:16

NORDISK MEDIEKONFERANSE: Om Tek-gigantenes innflytelse og nordiske løsninger. Det er fortsatt noen ledige plasser igjen, meld deg på i dag:\nhttps://t.co/cwebCQu1qV

Kulturdepartementet
2022-10-06 11:44:51

– Alle dei breie ordningane er skjerma for kutt og vi løftar nokre område, seier kultur- og likestillingsminister @Trettebergstuen https://t.co/RP9n8hlZ9z

Kulturdepartementet
2022-09-30 08:44:22

Ytringsfrihetskommisjonens rapport er nå ute på høring https://t.co/nzsIBZMpyE

Kulturdepartementet
2022-09-15 12:46:57

1. januar 2023 skifter Norsk kulturråd navn til Kulturdirektoratet https://t.co/SHnzBOnkWO

Kulturdepartementet
2022-08-25 10:17:44

Kultur- og likestillingsminister Anette @Trettebergstuen presenterer mannsutvalget fredag. Mannsutvalget skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter. https://t.co/P9m3b6UJSN

Kulturdepartementet
2022-08-18 12:57:48

Nå sendes forslaget til ny boklov på høring. Les mer om innholdet i forslaget her: https://t.co/sVzn716Xrf

Kulturdepartementet
2022-08-17 11:27:56

Fra og med i dag kan frivillige organisasjoner søke strømstøtte for perioden april-juni 2022. Søknadsfristen er 7. september https://t.co/AUZsriq4eZ

Kulturdepartementet
2022-08-15 18:49:23

– Jeg håper utredningen blir utgangspunkt for mange interessante diskusjoner fremover, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. https://t.co/s0wtyBBdtx

Kulturdepartementet
2022-07-04 15:00:16

- Nå har vi fått på plass en forutsigbar tilskuddsordning som sikrer øremerket finansiering til frivilligsentraler over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister @Trettebergstuen https://t.co/4x3C96O5HU

Laster...
Laster...