Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Nå sendes forslaget til ny boklov på høring. Les mer om innholdet i forslaget her: https://t.co/sVzn716Xrf

Postet:
2022-08-18 12:57:48

Delt innhold:
Forslag til boklov sendes på høring
– Bøker – og den brede tilgangen på litteratur - handler om framtida til demokratiet. Jeg er stolt av å presentere et forslag til boklov som sikrer kvalitet, mangfold, bredde og tilgang for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergs...