Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Ny stortingsmelding lagt fram i dag https://t.co/4Fkywt3C7D

Postet:
2022-11-04 16:07:18

Delt innhold:
Regjeringen legger frem stortingsmelding om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming
«Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming - Det handler om å bli sett og hørt» er tittelen på den nye stortingsmeldingen.