Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
- Ingen barn eller unge skal fratas muligheten til å være med på idrettsaktiviteter. Derfor er arbeidet med likestilling og deltakelse førsteprioritet i tilskuddet til Norges idrettsforbund, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen https://t.co/C3xcN8Qfmj

Postet:
2022-12-09 12:22:53

Delt innhold:
Deltakelse og likestilling i idretten prioriteres
– Ingen barn eller unge skal fratas muligheten til å være med på idrettsaktiviteter. Derfor er arbeidet med likestilling og deltakelse førsteprioritet i tilskuddet til Norges idrettsforbund, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.