Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Den nye forskriften fastsetter flere generelle regler som vil gjelde for alle pengespilltilbydere, blant annet et klart forbud mot å tilby bonus- og gratisspill, VIP-programmer eller andre personlige økonomiske grep for å lokke folk tilbake til pengespill\nhttps://t.co/rSx0exhr6V

Postet:
2022-11-17 14:17:55

Delt innhold:
Øker innsatsen mot spilleproblemer
– Spilleproblemer har ødelagt altfor mange familier og enkeltpersoner. Det må vi få bedre kontroll på og derfor legger vi nå fram en ny pengespillforskrift, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.