Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Kultur- og likestillingsminister Anette @Trettebergstuen presenterer mannsutvalget fredag. Mannsutvalget skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter. https://t.co/P9m3b6UJSN

Postet:
2022-08-25 10:17:44

Delt innhold:
Kultur- og likestillingsministeren presenterer sammensetningen av og mandatet for mannsutvalget
Mannsutvalget skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterer utvalget. Lederen av utvalget samt flere av medlemmene vil også være til stede.