Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Ytringsfrihetskommisjonens rapport er nå ute på høring https://t.co/nzsIBZMpyE

Postet:
2022-09-30 08:44:22

Delt innhold:
Vil at flere skal ytre seg i det offentlige rom
– Vi vil at flere skal bruke ytringsfriheten sin slik at debattene i offentligheten blir bredere og mer mangfoldig. Alle skal kunne ytre seg uavhengig av for eksempel sosial bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering eller etnisitet. En bred offentl...