Beta
Søket ga 1247 treff.
Espen Barth Eide
2023-08-03 21:54:43

@CSpange 😀

Espen Barth Eide
2023-08-03 21:39:39

@CSpange Jeg mener alvor med det. Og heldigvis er det stadig flere rundt i norske kommunestyrer, og mange som stiller til valg nå, som også mener det. Det betyr noe hvem man velger. Kommunene er tross alt vår førstelinje i arbeidet for bedre natur- og arealforvaltning.

Espen Barth Eide
2023-08-03 21:34:08

@CSpange Derfor bør dette være sentrale tema også i kommunevalgkampen.

Espen Barth Eide
2023-08-03 21:30:23

@CSpange Signalet går jo også til Statsforvalterne, som jo har innsigelsesrett, hvis kommunen ikke tar poenget. Tror du vil finne dette dokumentet interessant, @CSpange! \n\nDet sagt, dette er et langt lerret å bleke, så det er også viktig å ta naturkampen i hver enkelt kommune.

Espen Barth Eide
2023-08-03 21:20:42

@CSpange For spesielt interesserte, er dette hjemlet i plan- og bygningslovens paragraf 3-5 og 6-1. Se innledningen, hvis du vil, om dette dokumentets status.

Espen Barth Eide
2023-08-03 21:18:03

@CSpange Jo. Dette er definitivt politikk. Det er et sentralt styringsdokument i 🇳🇴, og utarbeides hvert 4. år. Forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategier og planer i fylkeskommunene og kommunene og legges til grunn av statlige myndigheter når de deltar i planprosessene.

Espen Barth Eide
2023-08-03 21:12:31

@CSpange Se gjerne pkt 5.2 her. Denne er fra juni 2023: https://t.co/964WllJCAW

Espen Barth Eide
2023-08-03 21:10:53

@CSpange Nettopp derfor tydeliggjorde Regjeringen rett før sommeren, i dokumentet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027» fra KDD, at fylkeskommunene og kommunene skal bruke planverktøyene sine til å hindre nedbygging av karbonrike arealer som skog og myr.

Espen Barth Eide
2023-08-03 20:04:56

Klimasommeren 2023 har med voldsom kraft minnet oss om hvor mye det haster å få utslippene ned og bort. Skriver om apati vs. handling, energiomstilling, sirkulærøkomomi og mer natur i E24.\n\nE24 https://t.co/Uqmu23OOmF

Espen Barth Eide
2023-08-01 10:00:20

@simeneid @CSpange Enig, fangdammer og kantsoner er nyttige grep. Sammen med regionale forbud mot høstpløying, mer overvintring i stub og remeandrering av elve- og bekkeløp er dette tiltak som kan bidra til at jorda forblir på jordet. Slike tiltak støtter vi aktivt opp om gjennom jordbruksavtalen.

Espen Barth Eide
2023-07-31 22:37:13

@simeneid @CSpange Nei. Samme krav, så lenge du slipper ut til samme resipient. I den forstand er både Røros og Sarpsborg Oslofjordkommuner. Praktisk talt all \nnitrogen som slippes ut i hele nedbørsområdet ender til slutt i fjorden, som du riktig påpeker. I tillegg er bedre rensing også bra lokalt.

Espen Barth Eide
2023-07-31 19:36:41

@CSpange Nettopp, @CSpange. Derfor stilles det nå strengere krav til nitrogenrensing til i hele nedbørsområdet til Oslofjorden, altså i Innlandet, Vestfold og Telemark samt Viken. Også Røros, altså. Prinsippet er at forurenser betaler, og at rensing skal tilpasses resipientens tilstand.

Espen Barth Eide
2023-07-31 14:12:17

@ToreFurevik @Nansensenteret @BjerknesBCCR @UiB @jonasgahrstore @erna_solberg Veldig god kronikk, @ToreFurevik. Helt enig: Sommeren har minnet oss om hvor mye det haster både med å få klimagassutslippene ned og bort, å ta bedre vare på natur samt å skape en bærekraftig økonomi. Dette er intet mindre enn den viktigste oppgaven i vår tid.

Espen Barth Eide
2023-07-26 16:49:08

Warmest congratulations from 🇳🇴 to @JimSkeaIPCC, who was elected chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) today. As the global authority on climate change, the IPCC provides the scientific foundations required for urgent and effective #climateaction. https://t.co/UYjmzi1hKr

Espen Barth Eide
2023-07-21 07:56:40

Svært gledelig nedgang i avskoging i de store regnskog-områdene. Ved siden av å få ned utslippene av klimagasser, er dette det viktigste vi gjør for å sikre et levelig klima på kloden. Samtidig bevares verdifullt biologisk mangfold. @Climateforest \n\n https://t.co/Bm65CgObgJ

Espen Barth Eide
2023-07-13 18:01:16

At #MOCA, President-designate #DrSultanAlJaber presented his action plan for @COP28_UAE. I welcome his strong emphasis on the need for a system-wide energy transition towards a system free of unabated fossil fuels, through rapid decarbonization, to keep 1,5C within sight. https://t.co/FgTAcZHEsc

Espen Barth Eide
2023-07-12 14:50:12

A very good day for Europe! The European Parliament just backed a monumental Nature Restoration Law that builds on our joint commitments from the Kunming-Montreal UN Global Biodiversity Framework from December 2022. Nature won! \n\nhttps://t.co/F6HJznnrvC

Espen Barth Eide
2023-06-04 18:23:32

@GisleHaakonsen @miljodir Takk for det! Byene - som Oslo - gjør mye bra, og det må de også gjøre, for en del klimatiltak har størst effekt der det bor mange tett sammen. Det er bra for hele landet.

Espen Barth Eide
2023-06-04 18:17:52

@GisleHaakonsen @miljodir God oppsummering av rapporten - og av hvordan den bør brukes!

Espen Barth Eide
2023-05-29 23:15:52

Thank you to you @andersen_inger for all your efforts to help deliver on the strong mandate that was unanimously adopted at #UNEA last year. The Paris intergovernmental conference should take us closer to the ultimate goal of a comprehensive legal treaty to #BeatPlasticPollution.

Laster...
Laster...