Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@simeneid @CSpange Nei. Samme krav, så lenge du slipper ut til samme resipient. I den forstand er både Røros og Sarpsborg Oslofjordkommuner. Praktisk talt all \nnitrogen som slippes ut i hele nedbørsområdet ender til slutt i fjorden, som du riktig påpeker. I tillegg er bedre rensing også bra lokalt.

Postet:
2023-07-31 22:37:13