Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@CSpange Nettopp derfor tydeliggjorde Regjeringen rett før sommeren, i dokumentet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027» fra KDD, at fylkeskommunene og kommunene skal bruke planverktøyene sine til å hindre nedbygging av karbonrike arealer som skog og myr.

Postet:
2023-08-03 21:10:53