Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@simeneid @CSpange Enig, fangdammer og kantsoner er nyttige grep. Sammen med regionale forbud mot høstpløying, mer overvintring i stub og remeandrering av elve- og bekkeløp er dette tiltak som kan bidra til at jorda forblir på jordet. Slike tiltak støtter vi aktivt opp om gjennom jordbruksavtalen.

Postet:
2023-08-01 10:00:20