Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@CSpange Jo. Dette er definitivt politikk. Det er et sentralt styringsdokument i 🇳🇴, og utarbeides hvert 4. år. Forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategier og planer i fylkeskommunene og kommunene og legges til grunn av statlige myndigheter når de deltar i planprosessene.

Postet:
2023-08-03 21:18:03