Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@CSpange For spesielt interesserte, er dette hjemlet i plan- og bygningslovens paragraf 3-5 og 6-1. Se innledningen, hvis du vil, om dette dokumentets status.

Postet:
2023-08-03 21:20:42